Anders Andersson
Anders Andersson

Anders Andersson

Forskare
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anders.g.andersson@ltu.se
0920-492065
E834 Luleå

Projekt

Mitt arbete består av att modellera och förbättra möjligheterna för upp- och nedströms fiskvandring med hjälp av fältmätningar och numeriska simuleringar med fria vätskeytor samt bestämma trovärdigheten i denna typ av simuleringar.

Kurser

  • Quality and Trust in CFD
  • Informationssökning för doktorander
  • Vetenskapligt skrivande inom naturvetenskap och teknik
  • Research Trainee: En start på forskarkarriären
  • Modellering av fria vätskeytor med hjälp av CFD
  • Viskös strömning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Case Study of Transient Dynamics in a Bypass Reach (2020)

Burman. A, Andersson. A, Hellström. J, Angele. K
Water, Vol. 12, nr. 6
Artikel i tidskrift

High-efficiency industrial cyclone separator (2020)

A CFD study
Misiulia. D, Antonyuk. S, Andersson. A, Lundström. T
Powder Technology, Vol. 364, s. 943-953
Konferensbidrag

Numerical modelling of flow in parallel spillways (2020)

Hedberg. P, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Angele. K, Andersson. L
Ingår i: Proceedings of the 8th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures ISHS2020, The University of Queensland, 2020
Artikel i tidskrift

Wall shear stress measurement on curve objects with PIV in connection to benthic fauna in regulated rivers (2019)

Bin Asad. S, Lundström. S, Andersson. A, Hellström. J, Leonardsson. K
Water, Vol. 11, nr. 4
Artikel i tidskrift

Characterization of Flow Structures Induced by Highly Rough Surface Using Particle Image Velocimetry, Proper Orthogonal Decomposition and Velocity Correlations (2018)

Andersson. L, Larsson. S, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Lundström. S
Engineering, Vol. 10, s. 399-416