Hoppa till innehållet
Anders Andersson
Anders Andersson

Anders Andersson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anders.g.andersson@ltu.se
0920-492065
E834 Luleå

Forskning

Jag arbetar främst inom fältet Ekohydraulik där kopplingen mellan strömningsmekanik och ekologiska system ligger i fokus. Min forskning behandlar främst miljöeffekterna från vattenkraften i våra reglerade älvar, där jag bl. a. arbetar med att undersöka de dynamiska förlopp som uppstår vid mer flexibel reglering samt vilka miljökonsekvenser det kan leda till. Jag arbetar även med hur man kan förbättra möjligheterna för upp- och nedströms fiskvandring med hjälp av fältmätningar och numeriska simuleringar.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i följande kurser

  • Fysik 1, F0004T - Mekanik samt experimentell metodik
  • Tillämpad hydraulik, V0012B - Hydraulik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Modelling the downstream longitudinal effects of frequent hydropeaking on the spawning potential and stranding susceptibility of salmonids (2021)

Burman. A, Hedger. R, Hellström. J, Andersson. A, Sundt-Hansen. L
Science of the Total Environment, Vol. 796
Artikel i tidskrift

Case Study of Transient Dynamics in a Bypass Reach (2020)

Burman. A, Andersson. A, Hellström. J, Angele. K
Water, Vol. 12, nr. 6
Artikel i tidskrift

High-efficiency industrial cyclone separator (2020)

A CFD study
Misiulia. D, Antonyuk. S, Andersson. A, Lundström. T
Powder Technology, Vol. 364, s. 943-953
Konferensbidrag

Investigating damping properties in a bypass river (2020)

Burman. A, Hellström. J, Andersson. A
Ingår i: River Flow 2020, Proceedings of the 10th Conference on Fluvial Hydraulics (Delft, Netherlands, 7-10 July 2020), s. 2361-2366, Taylor & Francis Group, 2020