Anders Andersson
Anders Andersson

Anders Andersson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anders.g.andersson@ltu.se
0920-492065
E103 Luleå

Projekt

Mitt arbete består av att modellera och förbättra möjligheterna för upp- och nedströms fiskvandring med hjälp av fältmätningar och numeriska simuleringar med fria vätskeytor samt bestämma trovärdigheten i denna typ av simuleringar.

Kurser

  • Quality and Trust in CFD
  • Informationssökning för doktorander
  • Vetenskapligt skrivande inom naturvetenskap och teknik
  • Research Trainee: En start på forskarkarriären
  • Modellering av fria vätskeytor med hjälp av CFD
  • Viskös strömning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Wall shear stress measurement on curve objects with PIV in connection to benthic fauna in regulated rivers (2019)

Bin Asad. S, Lundström. S, Andersson. A, Hellström. J, Leonardsson. K
Water, Vol. 11, nr. 4
Artikel i tidskrift

Characterisation of Flow Structures Induced by Highly Rough Surface Using Particle Image Velocimetry, Proper Orthogonal Decomposition and Velocity Correlations (2018)

Andersson. L, Larsson. S, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Lundström. S
Engineering, Vol. 10, s. 399-416
Artikel i tidskrift

Development of a Gas-Tight Microfluidic System for Raman Sensing of Single Pulmonary Arterial Smooth Muscle Cells Under Normoxic/Hypoxic Conditions (2018)

Knoepp. F, Wahl. J, Andersson. A, Borg. J, Weissmann. N, Ramser. K
Sensors, Vol. 10
Artikel i tidskrift

Effects of deswirler position and its centre body shape as well as vortex finder extension downstream on cyclone performance (2018)

Misiulia. D, Antonyuk. S, Andersson. A, Lundström. T
Powder Technology, Vol. 336, s. 45-56
Artikel i tidskrift

Effects of the inlet angle on the collection efficiency of a cyclone with helical-roof inlet (2017)

Misiulia. D, Andersson. A, Lundström. S
Powder Technology, Vol. 305, s. 48-55