Hoppa till innehållet
Anders Andersson
Anders Andersson

Anders Andersson

Forskare
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anders.g.andersson@ltu.se
0920-492065
E834 Luleå

Projekt

Mitt arbete består av att modellera och förbättra möjligheterna för upp- och nedströms fiskvandring med hjälp av fältmätningar och numeriska simuleringar med fria vätskeytor samt bestämma trovärdigheten i denna typ av simuleringar.

Kurser

  • Quality and Trust in CFD
  • Informationssökning för doktorander
  • Vetenskapligt skrivande inom naturvetenskap och teknik
  • Research Trainee: En start på forskarkarriären
  • Modellering av fria vätskeytor med hjälp av CFD
  • Viskös strömning

Publikationer

Artikel i tidskrift

Case Study of Transient Dynamics in a Bypass Reach (2020)

Burman. A, Andersson. A, Hellström. J, Angele. K
Water, Vol. 12, nr. 6
Artikel i tidskrift

High-efficiency industrial cyclone separator (2020)

A CFD study
Misiulia. D, Antonyuk. S, Andersson. A, Lundström. T
Powder Technology, Vol. 364, s. 943-953
Konferensbidrag

Numerical modelling of flow in parallel spillways (2020)

Hedberg. P, Hellström. J, Andreasson. P, Andersson. A, Angele. K, Andersson. L
Ingår i: Proceedings of the 8th IAHR International Symposium on Hydraulic Structures ISHS2020, The University of Queensland, 2020
Konferensbidrag

Inherent damping in a partially dry river (2019)

Burman. A, Andersson. A, Hellström. J
Ingår i: E-proceedings of the 38th IAHR World Congress, s. 5091-5100, International Association for Hydro-Enviroment Engineering and Research (IAHR), 2019
Artikel i tidskrift

Wall shear stress measurement on curve objects with PIV in connection to benthic fauna in regulated rivers (2019)

Bin Asad. S, Lundström. S, Andersson. A, Hellström. J, Leonardsson. K
Water, Vol. 11, nr. 4