Hoppa till innehållet
Angelica Lindwall
Angelica Lindwall

Angelica Lindwall

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
angelica.lindwall@ltu.se
0920-493518
A3549 Luleå

Förståelse av design för additiv tillverkning i rymdapplikationer

Angelica tog 2015 civilingenjörsexamen i Teknisk Design (inriktning produktdesign) från Luleå tekniska universitet och är sedan dess doktorand på forskningsämnet produktinnovation. Forskningen är kopplad till rymdforskarskolan vid LTU och utförs i samarbete med RIT-projektet (Rymd för Innovation och Tillväxt). 

Additiv tillverkning (AM), också kallat 3D-printning, har under senare år ökat i kvalitet och många företag som utför produktutveckling ser potential i att använda tillverkningsmetoden i sina produktionssystem. Det är främst fördelaktigt att använda sig av AM vid låg produktionsvolym och komplexa geometrier, vilket resulterar i att rymdindustrin har ett stort intresse av teknologin. AM öppnar upp en geometrisk frihet som traditionella tillverkningsmetoder inte klarar av, och kommer samtidigt med nya randvillkor som tidigare inte har behövts ta hänsyn till i designarbetet. Denna geometriska frihet öppnar upp förväntningar på att skapa produktinnovationer med hjälp av AM, men för att kunna utnyttja tillverkningsmetoden till fullo är det viktigt för konstruktörer att ha en förståelse av dessa geometriska möjligheter och begränsningar som uppstår. Angelicas forskning fokuserar på hur konstruktörer skapar sig denna AM förståelse i den kreativa designprocessen, för att möta de förväntningar som finns på AM. Syftet med forskningen är att stötta en framgångsrik kreativ AM designprocess och på så vis öka möjligheten för produktinnovationer inom rymdindustrin och i slutändan öka konkurrenskraften hos svenska rymdföretag. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Innovation in a box: exploring creativity in design for additive manufacturing in a regulated industry (2022)

Lindwall. A, Dordlofva. C, Rönnbäck Öhrwall. A, Törlind. P
Journal of engineering design (Print), Vol. 33, nr. 8-9, s. 567-586
Artikel i tidskrift

Exploring creativity management of design for additive manufacturing (2021)

Lindwall. A, Wikberg Nilsson. Å
International Journal of Design Creativity and Innovation, Vol. 9, nr. 4, s. 217-235
Konferensbidrag

Review of Design Heuristics and Design Principles in Design for Additive Manufacturing (2021)

Valjak. F, Lindwall. A
Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED21), s. 2571-2580, Cambridge University Press, 2021
Konferensbidrag

Evaluating Design Heuristics for Additive Manufacturing as an Explorative Workshop Method (2018)

Lindwall. A, Törlind. P
Paper presented at : Design Conference 2018, Dubrovnik, Croatia, May, 21-24 2018