Anders Lundkvist
Anders Lundkvist

Anders Lundkvist

Verksamhetsledare
Luleå tekniska universitet
CDT, Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik

Jag är verksamhetsledare för CDT. Det innebär att jag har det övergripande ansvaret för centrets verksamhet och utveckling. Verksamheten vid CDT leds av en styrelse med representanter universitetet och centrets industripartners som jag som verksamhetsledare rapporterar till.

Kontaktinformation

Mobil: +46 70 674 58 58