Hoppa till innehållet
Anitha Risberg
Anitha Risberg

Anitha Risberg

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
LTUMVO
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
anitha.risberg@ltu.se
0920-493849
S108 Luleå

Presentation

Är forskare och lärare i ämnet fysiologi. Undervisar främst på Hälsovägledarprogrammet, men även på programmen för fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Har jobbat på LTU sedan hösten 2012.

Bakgrund

Har alltid haft ett stort intresse för hälsopromotion. I unga år arbetade jag som Hälsoupplysare på Norrbottens läns landsting. Startade joggingskolor i Norrbotten i början på 1980-talet. Hade joggingskolor för 100 talet kvinnor i Lindesberg 1986-88. Startade som första kvinna i landet Mamma-Babygymnastik för nyförlösta mödrar. Det var ett samarbete mellan Friskvårdscentralen och Mödravården i Lindesberg. Har jobbat vid Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Driver även sedan många år tillbaka tillsammans med min man ett utbildningsföretag, Reagea Health and Education.

Utbildning

Undervisar idag främst inom anatomi och fysiologi, stressfysiologi och arbetsmiljö och stress, men även i arbetsfysiologi. Undervisar även vetenskapsteori och forskningsmetodik. Har tidigare under många år undervisat i anatomi och fysiologi, graviditesfysiologi, patologi, histologi, statistik, klinisk fysiologi, farmakologi.

Kurser jag idag är kursansvarig för:

Presentation av min forskning

Min forskning fokuserar på fysiologiska förändringar, relaterat till stress, hormon och vätskebalans. Titeln på min doktorsavhandling är Hormoner och vätskebalans under graviditet, förlossning och post partum (2009).

Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala. Dissertations from the Faculty of Medicine 478.

Avhandlingen

Konferensbidrag

Elevated glucose levels in early puerperium, and association with high cortisol levels during parturition, Risberg A1, Sjöquist M2, Wedenberg K3, Larsson A4. DIP 2017. The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrom and Pregnancy. Maternal Medicin meets Fetal Medicin, March 8-12, 2017, Barcelona, Spain.(abstract and poster)
 
Water balance during parturition and early puerperium: a prospective open trial, Anitha Risberg1, Mats Sjöquist2, Kaj Wedenberg3, Anders Larsson4. DIP 2017. The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrom and Pregnancy. Maternal Medicin meets Fetal Medicin, March 8-12, 2017, Barcelona, Spain.(abstract and poster)
 
Elevated glucose levels in early puerperium, and association with high cortisol levels during parturition Anitha Risberg1, Mats Sjöquist2, Kaj Wedenberg3, Anders Larsson4. IUPS 38TH WORLD CONGRESS   Rhythms of Life, 20170801-0805 (abstract and poster)
Water balance during parturition and early puerperium: a prospective open trial, Anitha Risberg1, Mats Sjöquist2, Kaj Wedenberg3, Anders Larsson4. IUPS 38TH WORLD CONGRESS   Rhythms of Life, 20170801-0805. (abstract and poster)

Priser

Norrlandsfonden, Nordea, 2004, 30 000: -

Forskningsanslag

  • Samverkansfonden för Uppsala/Örebro Regionen, 2007, 100 000
  • Forskningsrådet vid FoU-centrum Sörmland/Centrum för klinisk forskning Uppsala, 2008, 60 000:-
  • Samverkansfonden styrgrupp och forskningsrådet i Sörmland, 2009, 76 000: -

Stipendier

Sökte forskningsmedel i stipendier angivna nedan och ansvarade för projekten)

  • Dagmar Hävermarks stipendium, 1996, 5000: -
  • Stiftelsen Petersenska hemmet, 1996, 5000: -
  • Lennanders stipendium, 1997, 27 000: -
  • Lennanders stipendium, 1999, 38 000:-
  • Ella och August Wingårds stiftelse, 1998, 4500: -
  • Sigurd och Elsa Goljes stiftelse, 1998, 30 000: -
  • Hjärt och lungfonden i Uppsala, 2003, 30000: -

Pedagogiska utmärkelser/priser

Master of Academia-Pedagogiskt pris utdelat av Studentkåren Mittuniversitetet & Sundsvall 42 (näringslivsorganisation) 2009

Motivering till MAO, Master of Academia vid Mittuniversitetet ett pedagogiskt pris till utmärkt grundutbildningslärare, där vinnaren ska kombinera stor pedagogisk skicklighet, entusiasm och engagemang. Vinnaren skulle också ha en förmåga att bygga kontakter med arbetsliv och omvärld med hjälp av egna erfarenheter, inbjudna föreläsare och/eller intressanta studentprojekt.

”Anitha Risberg kan på ett intressant och pedagogiskt sätt undervisa så att det blir till glädje och nytta för såväl hela gruppen som för varje enskild student. Hon har ett brett spektra av kunskap och en oerhörd förmåga att väcka intresse för mer lärande. Genom att blanda teori med såväl egna som andras livserfarenhet blir förståelsen för kunskapen stor. Anitha är öppen för dialog och utveckling och ses som en mycket ödmjuk person. Genom sin stora kunskap, närvaro och förmåga att lyfta fram varje enskild person blir både lärandet och självkänslan mycket glädjerik och stor. Hon lägger stor vikt vid dialogen och samspelet både mellan student och lärare och mellan studenterna”.

Nomineringar

Kunskapspriset NE 2010
2010 så nominerades jag till NE Kunskapspris för skola och utbildningsväsende

Bokproduktion

Har utgjort redaktion i boken ”Stress, prestation och återhämtning” tillsammans med döttrarna Desirée och Cecilia Risberg, Författare har förutom Anitha varit, beteendevetare Desirée Risberg, beteendevetare Inga-May Sternberg och Ewa Westman, Dr i immunologi.

bokomslag stress_prestation_&_aterhamting_Risberg.jpg

Bokinfo:

Efter att ha undervisat om stress i 12 år och på uppmaning från studenter och åhörare vid föreläsningar så kom boken ” Stress, prestation och återhämtning” till. Boken används idag som lärobok, på hälsovägledarprogrammet och fysioterapiprogrammet på Luleå tekniska universitet och på fristående kurs i Arbetsmiljö och Stress 7,5 hp. Redaktionen har utgjorts av Anitha Risberg och två av hennes döttrar Desirée och Cecilia. Författare till boken är förutom Anitha  Desirée Risberg, beteendevetare, Ewa Westman Med. Dr i immunologi och Inga-May Sternberg, beteendevetare med specialkompetens inom stress och fetma. Illustrerat bilderna har medicinska illustratören Kari C. Toverud och Cecilia Risberg gjort.

Syftet med boken är att ge kunskap om hur människokroppen fungerar vid stress, prestation och återhämtning ur ett fysiologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. I boken framgår vad som påverkar en individ, hur kroppen styrs, hur den samspelar med omgivningen och hur viktig återhämtning är för att en individ ska kunna bibehålla och stärka sin hälsa.

Stress är inte så negativt som många tänker att det är. Kroppen har en ändamålsenlig stressrespons som hjälper dig att prestera. Dessutom har kroppen en naturlig förmåga att ge dig stöd i form av återhämtning och läkning. Anledningen varför stressrelaterade sjukdomar uppstår är för att kroppens stressrespons ständigt är aktiverad.

Genom att lära dig om kroppens stress- och prestationsaxlar kan du komma till rätta med stress och oro och kan minska risken för att drabbas av stressrelaterad sjukdom. Dessutom kan denna kunskap även hjälpa dig att få ut mer av din träning.

I boken berörs vad som sker i kroppen när du utsätts för olika typer av stress och hur du kan hantera stress utifrån dina förutsättningar. 
Boken vänder sig bland annat till yrkesgrupper som jobbar med stressrelaterad problematik, såsom läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hälsovägledare, personalvetare, chefer men även personer med ett allmänintresse i frågan kan ha nytta av boken.

....................................................................................................................

Har skrivit bokkapitlet Graviditetsfysiologi i läroboken Reproduktiv hälsa.
Helena Lindgren, Kyllike Christensson & Anna-Karin Dykes (red.)

 

Publikationer

Relationship between urinary albumin and albu- min/creatinine ratio during normal pregnancy and preeclamp- sia.
Risberg A, Larsson A, Olsson K, Lyrenäs S and Sjöquist M. (2004) . Scand J Clin Lab Invest, 64:17-24

Plasma vasopressin, oxytocin, estradiol, and progesterone re- lated to water and sodium excretion in normal pregnancy and gestational hypertension.
Risberg A, Olsson K, Lyrenäs S, and Sjöquist M. (2009)  Acta Obstet et Gynecol, 88:639-646

Publikationer

Artikel i tidskrift

Positive self-reported health might be an important determinant of student's experiences of high school in northern Sweden (2019)

Forsberg. H, Carlerby. H, Nordstrand. A, Risberg. A, Kostenius. C
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 78, nr. 1
Konferensbidrag

Elevated glucose levels in early puerperium, and association with high cortisol levels during parturition (2017)

Risberg. A, Sjöquist. M, Wedenberg. K, Larsson. A
Ingår i: 38th IUPS World Congress, Rhythms of Life, 2017
Konferensbidrag

Elevated glucose levels in early puerperium, and association with high cortisol levels during parturition (2017)

Risberg. A, Sjöquist. M, Wedenberg. K, Larsson. A
Ingår i: DIP 2017, 2017
Konferensbidrag

Water balance during parturition and early puerperium (2017)

a prospective open trial
Risberg. A, Sjöquist. M, Wedenberg. K, Olsson. U, Larsson. A
Ingår i: DIP 2017, 2017
Konferensbidrag

Water balance during parturition and early puerperium (2017)

a prospective open trial
Risberg. A, Sjöquist. M, Wedenberg. K, Olsson. U, Larsson. A
Ingår i: 38th IUPS World Congress, Rhythms of Life, 2017