Annika Lindberg
Annika Lindberg

Annika Lindberg

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS ETS
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Annika.Lindberg@ltu.se
0920-491413
A3106 Luleå

Jag arbetar som projektekonom på institutionen ETS. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samarbete med ämnesföreträdare.

Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Arbetet innefattar även kontakter med finansiärer och andra intressenter.
Jag arbetar med följande ämnen

     Arbetsvetenskap, kst 123
     Teknisk psykologi, kst 131
     Kvalitetsteknik, kst 473