Hoppa till innehållet
Anne Bouyssou
Anne Bouyssou

Anne Bouyssou

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
anne.bouyssou@ltu.se
0920-492565
Luleå

GRADER

Utbildning för hållbar utveckling, Masterprogram, Institutionen för pedagogiska läroplaner och yrkesstudier, Göteborgs universitet (pågår)

MSc i hållbarhetsvetenskap, miljö och beslutsfattande, Högskolan i Gävle

MSc i Maritime Affairs, World Maritime University

Master Droit, Economie, Gestion, Université de Perpignan

 

BIOGRAFI

Anne är en före detta fransk marinofficer. Hon tjänstgjorde sedan som forskningsassistent vid World Maritime University, där hon deltog i flera forskningsprojekt som rör havsmiljöskydd. Hon gick senare mot hållbarhetsvetenskap och utbildning för hållbar utveckling. Hennes doktorsavhandling fokuserar på hållbar bankverksamhet.

 

FÖRTECKNING ÖVER PUBLIKATIONER

Bouyssou, A. (2010). Rättsliga principer och implementering av konventionen om hantering av barlastvatten. En avhandling inlämnad till universitetet i Perpignan (Frankrike) för tilldelning av graden Master i Maritime Affairs Management.

 

Bouyssou, A. (2011). Introduktionen av främmande vattenlevande arter av fartyg i Arktis: Polarkodens roll och andra internationella rättsliga instrument. En avhandling inlämnad till World Maritime University för att delvis uppfylla kraven för tilldelning av Master of Science in Maritime Affairs.

 

Baumler, R. & Bouyssou, A. (2012). Barlastvatten och barlastvattenbehandling ombord: en integrerad metod för bedömning av risker. Artikel presenterad vid den 6 :e internationella konferensen och utställningen om ballastvattenhantering (ICBWM 2012), Singapore, 14-16 november 2012.

 

GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships Program och WMU. (2013). Identifiera och hantera risker från organismer som transporteras i fartygs barlastvatten. GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships, London, Storbritannien och WMU, Malmö, Sverige. GloBallast Monografi nr 21.

 

Bouyssou, A. & Madjidian, J. (2013). Biofouling: ett sätt att överföra akvatiska arter. NSBWO . Bok 3.

 

Pongolini, L., Pålsson, J., Folkunger, J., Larsson, J., Bouyssou, A., Hildebrand, L., & Bellefontaine, N. (2017). Bedöma och mildra miljöpåverkan från sjöfarten i Arktis. Rapport från World Maritime University för Total Foundation-projektet "Assessing and mitigating the environment impacts of shipping in the Arctic".

 

Bouyssou, A. (2022). Mot ren och hållbar sjöfart – Säkerhetsföreskrifters krav för att stödja uppnåendet av hållbarhetsmål. En avhandling inlämnad till Högskolan i Gävle (Sverige) för tilldelning av magisterexamen i hållbarhetsvetenskap, miljö och beslutsfattande.

 

Bouyssou, A. & Öhrwall Rönnbäck, A. (2023). Sustainable banking and internal capacity-building: How are banks growing their internal capacity to tackle environmental and social issues? A focus on Swedish savings banks. XXXIV ISPIM Innovation Conference in Ljubljana. 4-7 June 2023.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Complex Systems Design: Sustainability Challenges for Shipbuilding (2023)

Bouyssou. A, Baumler. R, Öhrwall Rönnbäck. A
Ingår i: Proceedings of the Design Society, ICED 2023, s. 1027-1036, Cambridge University Press, 2023