Anna Dahlberg
Anna Dahlberg

Anna Dahlberg

Anna Dahlberg arbetar som affärsutvecklare inom utbildningsområdet. Uppdrag där utbildningar bidrar till samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv är hennes huvudsakliga område.

Anna är utbildad ekonom med marknad och organisation som huvudsaklig inriktning, turismutbildning finns även med i hennes CV. Yrkesmässigt har Anna många års arbetserfarenhet kring kompetensutvecklings- och samverkansfrågor mellan universitet och näringsliv. Förutom många år inom offentlig sektor har hon även arbetat som konsult och projektledare för utbildningsprojekt inom näringslivet.

Fritiden tillbringas gärna ute, helst i skogen eller nära havet.