Hoppa till innehållet
Annelie Hedström
Annelie Hedström

Annelie Hedström

Professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie.Hedstrom@ltu.se
0920-492309
T3033 Luleå

Annelie Hedströms huvudsakliga forskningsinteresse kan relateras till utveckling av resurseffektiva, robusta och hållbara avloppssystem. Under de senaste åren har fokus legat på utveckling av ledningsnätsforskning inom forskningsklustret Dag&Nät. Forskningen involverar frågeställningar rörande ledningsförnyelse och koordinering med gatuförnyelse, tillskottsvatten och korskopplade dag- och spillvattenledningar, innovativ ledningsläggning och effekter på ledningsnät till följd av ändrade hushållsvanor, installation av matavfallskvarnar samt installation av vatten- och energibesparande utrustning. Det initiala forskningsområdet under doktorandstudierna rörde småskalig avloppsvattenbehandling vilket har utvecklats under åren med utveckling av experimentella metoder, modellering och fältstudier av bland annat små avloppssystems funktion. Annelie är också involverad i projekt rörande avancerade reningskomponenter för dagvatten såsom kemisk fällning och zeolitfilter och varit involverad i forskningsprojekt som kan relateras till planeringsprocesser för ökad implementering av hållbara dagvattenssystem. Annelie medverkar även regelbundet i projekt som syftar till utvärdering av systemlösningar och utveckling av beslutsstöd med multikriteriemetoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Data-driven asset management in urban water pipe networks (2021)

a proposed conceptual framework
Okwori. E, Pericault. Y, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Journal of Hydroinformatics
Rapport

Markbaserad rening - design, funktion och bedömningkriterier vid tillsyn (2021)

Herrmann. I, Marklund. S, Englund. M, Ljung. E, Hedström. A
Artikel i tidskrift

Spatial heterogeneity assessment of factors affecting sewer pipe blockages and predictions (2021)

Okwori. E, Viklander. M, Hedström. A
Water Research, Vol. 194
Artikel i tidskrift

Enhancing stormwater sediment settling at detention pond inlets by a bottom grid structure (BGS) (2020)

Milovanovic. I, Vojtěch. B, Hedström. A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al.
Water Science and Technology, Vol. 81, nr. 2, s. 274-282