Annelie Hedström
Annelie Hedström

Annelie Hedström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie.Hedstrom@ltu.se
0920-492309
F1104 Luleå

Annelie Hedströms huvudsakliga forskningsinteresse kan relateras till utveckling av resurseffektiva, robusta och hållbara avloppssystem. Under de senaste åren har fokus legat på utveckling av ledningsnätsforskning inom forskningsklustret Dag&Nät. Forskningen involverar frågeställningar rörande tillskottsvatten och korskopplade dag- och spillvattenledningar, ledningsreningsrenovering, innovativ ledningsläggning och effekter på ledningsnät till följd av ändrade hushållsvanor, installation av matavfallskvarnar samt installation av vatten- och energibesparande utrustning. Det initiala forskningsområdet under doktorandstudierna rörde småskalig avloppsvattenbehandling vilket har utvecklats under åren med utveckling av experimentella metoder, modellering och fältstudier. Annelie är också involverade i projekt rörande avancerad dagvattenrening och varit involverad i forskningsprojekt som kan relateras till planeringsprocesser för ökad implementering av hållbara dagvattenssystem.  Annelie medverkar även regelbundet i projekt som syftar till utvärdering av systemlösningar och utveckling av beslutsstöd med multikriteriemetoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Treatment of road runoff by coagulation/flocculation and sedimentation (2019)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 79, nr. 3, s. 518-525
Artikel i tidskrift

Expansion of Sewer, Water and District Heating Networks in Cold Climate Regions (2018)

an Integrated Sustainability Assessment
Pericault. Y, Kärrman. E, Viklander. M, Hedström. A
Sustainability, Vol. 10, nr. 10
Artikel i tidskrift

Impacts on rural wastewater systems in subarctic regions due to changes in inputs from households (2018)

Mattsson. J, Hedström. A, Westerlund. L, Dahl. J, Ashley. R, Viklander. M
Journal of cold regions engineering, Vol. 32, nr. 1