Hoppa till innehållet
Annelie Hedström
Annelie Hedström

Annelie Hedström

Professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie.Hedstrom@ltu.se
0920-492309
T3033 Luleå

Annelie Hedströms huvudsakliga forskningsintresse kan relateras till utveckling av resurseffektiva, robusta och hållbara avloppssystem. Inom området ledningsnät fokuserar Annelie på frågeställningar rörande ledningsförnyelse och koordinering med gatuförnyelse, tillskottsvatten och korskopplade dag- och spillvattenledningar samt innovativ ledningsläggning. Inom området resurseffektiva och små avloppssystem genomförs fältstudier som syftar till att undersöka avloppssystemens funktion, inklusive rening avseende mikroföroreningar och mikroplast. Lågintensiva naturnära reningssystem studeras också. Vidare är Annelie involverad i projekt som rör reningsprocesser och system för bad- disk- och tvättvatten, vattenåtervinning samt hantering och behandling av klosettavloppsvatten. Annelie är också involverad i projekt rörande avancerade reningskomponenter för dagvatten såsom kemisk fällning, membranfilter och zeolitfilter för rening av vatten från koppartak. Hon har även varit involverad i forskningsprojekt som kan relateras till planeringsprocesser för ökad implementering av hållbara dagvattenssystem. Annelie medverkar även regelbundet i projekt som syftar till utvärdering av systemlösningar och utveckling av beslutsstöd med multikriteriemetoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Environmental impacts of stormwater bioretention systems with various design and construction components (2022)

Sagrelius. P, Blecken. G, Hedström. A, Ashley. R, Viklander. M
Journal of Cleaner Production, Vol. 359
Artikel i tidskrift

Flexible and Resource-Recovery Sanitation Solutions: What Hindered Their Implementation? A 40-Year Swedish Perspective (2022)

Söderholm. K, Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
The Journal of urban technology
Artikel i tidskrift

Identifying sources of infiltration and inflow in sanitary sewers in a northern community: comparative assessment of selected methods (2022)

Panasiuk. O, Hedström. A, Langeveld. J, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 86, nr. 1, s. 1-16
Artikel i tidskrift

Performance of a Zeolite Filter treating Copper Roof Runoff (2022)

Milovanovic. I, Hedström. A, Herrmann. I, Viklander. M
Urban Water Journal, Vol. 19, nr. 5, s. 499-508