$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

anna-sara.lantz@ltubusiness.se
+46 70 724 45 45
Aurorum 1A, Luleå

Anna-Sara Lantz är beteendevetare med en examen från Luleå tekniska universitet där hon arbetat de senaste två åren som projektledare på Career Center inom verksamhetsstödet. 

På LTU Business finns hon inom affärsområdet Strategi- och verksamhetsutveckling och kommer främst att arbeta med samverkansprocesser mellan näringsliv och akademi.

anna-sara.lantz@ltubusiness.se

070-724 45 45