Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Kort CV

Anna Nordenstam, professor och ämnesföreträdare i svenska med didaktisk inriktning vid LTU 2014. Fil. dr. 2001 i litteraturvetenskap, universitetslektor 2004 och docent 2010 i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Under sex månader 2013 var hon Visiting Scholar vid University of Cambridge, The Faculty of Education/Homerton College. Hon var koordinator för det svensk didaktiska nätverket (SMDI) 2013-2014, haft uppdrag som ledamot i vetenskapliga rådet för forskarskolan CUL – Centrum för utbildningsforskning och lärarprofession och är temaledare för temat Lärande, text och språk vid Göteborgs universitet.  Hon handleder doktorander och är med i styrgruppen för forskarskolan SPLIT – språk och litteraturdidaktik i medielandskapet, som är ett nationellt samarbete med Malmö högskola, Linköping universitet, Södertörn högskola och Umeå universitet.

Pågående projekt:

Projektet "Läsa Lätt?” är en studie i samarbete med professor Christina Olin-Scheller vid Karlstad universitet och docent Åsa Wengelin, Göteborgs universitet. I detta projekt studeras värderingar och ideologier kring den aktuella genren lättläst skönlitteratur för barn och unga genom fallstudier av skönlitteraturen, läsaren, författaren, marknaden och skolan. Projektet redovisas löpande på nationella och internationella konferenser och i artiklar.

Forskningsintressen:

Barn- och ungdomslitteratur, läsning, nya medier, feministiska serier, intersektionalitet, plats, litteraturhistoriografi, feministiska tidskrifter, brev.