Hoppa till innehållet
Anneli Nyman
Anneli Nyman

Anneli Nyman

Biträdande professor, Utbildningledare magister i Arbetsterapi
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
anneli.nyman@ltu.se
0920-493888
S124 Luleå

Vem är jag

Jag är biträdande professor i arbetsterapi vid avdelningen för Hälsa Medicin och Rehabilitering samt är utbildningsledare för magisterprogrammet i arbetsterapi. Jag undervisar, handleder och examinerar i ämnet arbetsterapi på såväl grund- som avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag har arbetat på arbetsterapeutprogrammet sedan år 2000.

Min forskning

Jag disputerade 2013 på en avhandling med titeln Togetherness in Everyday Occupations: How Participation in On-Going Life with Others Enables Change. Mitt avhandlingsarbete har bidragit med kunskap om betydelsen av social delaktighet för upplevelse av gemenskap, tillhörighet och trygghet hos äldre personer i olika livssituationer och kontext.

Min forskning har efter disputation fortsatt fokusera på att utveckla kunskap och förståelse om betydelsen av social delaktighet för hälsa hos äldre personer. Jag har även intresserat mig för hur digitala lösningar kan stödja äldre personers sociala delaktighet samt hur nya webbaserade interventioner kan utvecklas.

Nu är jag projektledare för två forskningsprojekt;
Social delaktighet hos äldre personer med digitala lösningar som stöd
Hälsonätet – utveckling och prövning av en ny digital arbetsterapeutisk gruppintervention.

Jag vill fortsatt utveckla tvärdisciplinära forskningsprojekt för att bättre förstå relationen mellan social delaktighet och hälsa samt hur social delaktighet är en viktig, och kanske avgörande resurs, mellan att uppleva gemenskap, trygghet och inklusion respektive ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre personer.

Jag är ansvarig för att driva utvecklingen av tvärdisciplinär forskning i Aktivitetslaboratoriet  (Human Health and Activity laboratory) som är en miljö för utveckling av teknik och teknik lösningar som kan stödja människor i hemmiljö. 

 

Jag är en av två föreståndare för en forskarskola i Nära Vård som startar februari 2024 i samverkan mellan LTU och Region Norrbotten.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Information and communication technology in home-based rehabilitation – a discussion of possibilities and challenges (2023)

Nyman. A, Zingmark. M, Lilja. M, Guidetti. S
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, nr. 1, s. 14-20
Artikel i tidskrift

Older adults’ experiences of maintaining social participation (2022)

Creating opportunities and striving to adapt to changing situations
Löfgren. M, Larsson. E, Isaksson. G, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 7, s. 587-597
Artikel i tidskrift

Optimising the development of sustainable internet-based occupational therapy interventions: Important key actions and perspectives to consider (2022)

Larsson Lund. M, Månsson Lexell. E, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 4, s. 259-269
Artikel i tidskrift

The Process of Using Participatory Action Research when Trying out an ICT Solution in Home-Based Rehabilitation (2022)

Nyman. A, Rutberg. S, Lilja. M, Isaksson. G
International Journal of Qualitative Methods, Vol. 21
Artikel i tidskrift

Enacted togetherness (2021)

A concept to understand occupation as socio-culturally situated
Nyman. A, Isaksson. G
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 28, nr. 1, s. 41-45