Hoppa till innehållet
Anneli Nyman
Anneli Nyman

Anneli Nyman

Biträdande professor, Utbildningledare magister i Arbetsterapi
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Anneli.Nyman@ltu.se
0920-493888
S124 Luleå

Vem är jag

Jag är filosofie doktor i arbetsterapi, tog min doktorsexamen 2013. Jag arbetar som lektor vid avdelningen för Hälsa Medicin och Rehabilitering samt är utbildningsledare för magisterprogrammet i arbetsterapi. Jag undervisar, handleder och examinerar i ämnet arbetsterapi på såväl grund- som avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag har arbetat på arbetsterapeutprogrammet sedan år 2000.

Min forskning

Jag disputerade 2013 på en avhandling med titeln Togetherness in Everyday Occupations: How Participation in On-Going Life with Others Enables Change.

Under mitt avhandlingsarbete har jag intresserat mig för att förstå delaktighet och vardagliga aktiviteter som komplexa och föränderliga processer i människors liv. Jag har därför närmat mig en transaktionell förståelse av vardagliga aktiviteter där fokus varit en ömsesidig relation mellan person och kontext istället för att se dem som separata delar.

Avhandlingen bidrar med kunskap om och förståelse för hur vardagliga aktiviteter tillsammans med andra kan förstås som en arena där gemenskap och tillhörighet kan skapas. Att vara del av en vardagsgemenskap visade sig ge tillgång till ett sammanhang där meningsskapande processer ägde rum Resultaten visar hur en vardagsgemenskap ger tillgång till delaktighet och till möjligheter att skapa förändring i sin livssituation.

Efter disputationen har jag fortsatt intressera mig för hur delaktighet och vardagliga aktiviteter kan förstås och studeras utifrån ett transaktionellt perspektiv. Vidare hur vardagsgemenskaper kan skapas på olika sätt, tillexempel via Internet, och vad det betyder att finnas i ett sådant sammanhang.  

Jag är biträdande handledare för en doktorand i ett forskningsprojekt med titeln: Social delaktighet för äldre personer med digitala lösningar som stöd. 

Jag är ansvarig för att driva utvecklingen av tvärdisciplinär forskning i Aktivitetslaboratoriet  (Human Health and Activity laboratory) som är en miljö för utveckling av teknik och teknik lösningar som kan stödja människor i hemmiljö. 

Jag är medarbetare och har varit biträdande handledare för en doktorand i ett forskningsprojekt med titeln:
Främja delaktighet efter förvärvad hjärnskada: tillgång till platser, sociala nätverk och aktiviteter i offentlig miljö.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Information and communication technology in home-based rehabilitation – a discussion of possibilities and challenges (2022)

Nyman. A, Zingmark. M, Lilja. M, Guidetti. S
Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Artikel i tidskrift

Older adults’ experiences of maintaining social participation (2022)

Creating opportunities and striving to adapt to changing situations
Löfgren. M, Larsson. E, Isaksson. G, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 7, s. 587-597
Artikel i tidskrift

Optimising the development of sustainable internet-based occupational therapy interventions: Important key actions and perspectives to consider (2022)

Larsson Lund. M, Månsson Lexell. E, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 4, s. 259-269
Artikel i tidskrift

The Process of Using Participatory Action Research when Trying out an ICT Solution in Home-Based Rehabilitation (2022)

Nyman. A, Rutberg. S, Lilja. M, Isaksson. G
International Journal of Qualitative Methods, Vol. 21
Artikel i tidskrift

Enacted togetherness (2021)

A concept to understand occupation as socio-culturally situated
Nyman. A, Isaksson. G
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 28, nr. 1, s. 41-45