Hoppa till innehållet
Anna Öhrwall Rönnbäck
Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
anna.ohrwall.ronnback@ltu.se
0920-493262
A3541 Luleå

Forskning och utbildning om företags affärs- och produktutveckling.

Bedriver forskning om teknikbaserad affärs- och produktutveckling, i både stora och små företag, med speciellt fokus på hållbar innovation och tillväxt i mindre företag (små och medelstora företag, SMF).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Collaboration in Value Constellations for Sustainable Production: The Perspective of Small Technology Solution Providers (2022)

Rahnama. H, Johansen. K, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Sustainability, Vol. 14, nr. 8
Konferensbidrag

Creaternity Space: In Search of Circularity for Reuse of Spacecraft Materials (2022)

Clauss. M, Weiss. B, Laufer. R, Rönnbäck Öhrwall. A, Losch. A
Ingår i: IAC 2022 Congress Proceedings, 73rd International Astronautical Congress (IAC), Paris, France, International Astronautical Federation, 2022, 69410
Artikel i tidskrift

Innovation in a box: exploring creativity in design for additive manufacturing in a regulated industry (2022)

Lindwall. A, Dordlofva. C, Rönnbäck Öhrwall. A, Törlind. P
Journal of engineering design (Print), Vol. 33, nr. 8-9, s. 567-586
Konferensbidrag

Operator Contributions to Innovation: Supporting Innovative Production Development in a Digital Learning Environment (2022)

Hedman. M, Kurdve. M, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Ingår i: SPS 2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium, s. 580-591, IOS Press, 2022
Konferensbidrag

Space Product Development Process: Integrating a Sustainability Perspective in Design and Production of Spacecraft (2022)

Weiss. B, Clauss. M, Öhrwall Rönnbäck. A, Laufer. R
Ingår i: IAC 2022 Congress Proceedings, 73rd International Astronautical Congress (IAC), Paris, France, International Astronautical Federation, 2022, 71709