Hoppa till innehållet
Anna Sigvardsson
Anna Sigvardsson

Anna Sigvardsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
anna.sigvardsson@ltu.se
0920-492248
R227 Luleå

Från höstterminen 2020 arbetar jag som lektor i svenska med didaktisk inriktning och undervisar på olika kurser i lärarprogrammen samt fristående kurser. Min forskning kretsar kring litteraturundervisningen i den svenska skolan med ett särskilt fokus på poesiundervisning för äldre elever (12–19 år). I mitt avhandlingsarbete Möten med dikten undersökte jag hur och varför elever och lärare läste poesi på fritiden och i skolan samt studerade internationell forskning om poesiundervisning för äldre elever.

Forskningsintressen: poetiska och litterära läspraktiker, fritidsläsning, litteraturundervisning

Utbildning, undervisning, utvecklingsarbeten

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och psykologi med en vidareutbildning i svenska som andraspråk. Utbildad på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, examen 2006. Fil.kand. i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Södertörns högskola 2006. Universitetsadjunkt vid LTU sedan 2010. Magisterarbete i svenska och lärande vid LTU 2013. Forskarstuderande i svenska med didaktisk inriktning från 1 feb 2015. Som forskarstudent ingick jag i den nationella forskarskolan SPLIT – ”Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet”.

Sedan lärarexamen har jag arbetat inom gymnasieskola och grundskola med svenska och psykologi samt mitt tredje ämne svenska som andraspråk. Inom vuxenutbildningen har jag även arbetat med SFI-studerande. Som universitetsadjunkt har jag arbetat inom olika svensklärarkurser, litteraturvetenskapskurser, retorik/kommunikationskurser, språkverkstaden, kreativt skrivande och svenska för internationella studenter.

Hösten 2014 genomförde jag tillsammans med Lena Manderstedt och Annbritt Palo på institutionen ett internt pedagogiskt utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla kunskap om hur vi bättre kan stötta studenters akademiska skrivande.

Under läsåret 2016–2017 var jag Doktorandsektionens doktorandrepresentant i KKL:s ledningsgrupp och fokuserade på att främja en god arbetsmiljö för doktoranderna.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Don't fear poetry! Secondary teachers' key strategies for engaging pupils with poetic texts (2020)

Sigvardsson. A
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 64, nr. 6, s. 953-966
Artikel i tidskrift

Att läsa fram sig själv (2017)

unga om centrallyrikens betydelse
Sigvardsson. A
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Vol. 104, nr. 04, s. 338-353
Artikel i tidskrift

Poesiintresserade unga i Sverige (2017)

en studie om poesiläsning på fritiden 2015–2016
Sigvardsson. A
Educare - Vetenskapliga skrifter, Vol. 2, s. 145-168
Artikel i tidskrift

Teaching Poetry Reading in Secondary Education (2016)

Findings from a Systematic Literature Review
Sigvardsson. A
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 61, nr. 5, s. 588-594

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Att undervisa i poesi för äldre elever (2013)

En didaktisk studie av fyra amerikanska läromedel
Sigvardsson. A
Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hp
Humaniora, Svenska med didaktisk inriktning, kandidat, Examensarbete, minst 15 hp