Anna Öqvist
Anna Öqvist

Anna Öqvist

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Anna.Oqvist@ltu.se
0920-493037
A3535 Luleå

Anna Öqvist är lektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet.  Hennes grundexamen är förskollärare och efter arbete i både förskola och förskoleklass blev hon doktorand i pedagogik vid Luleå tekniska universitet år 2002. Den 20 februari 2009 disputerade hon med avhandlingen ”Skolvardagens genusdramaturgi” i vilken hon lyfter fram olika skolmiljöers betydelse för hur elever konstruerar femininiteter och maskuliniteter i skolan.  Hon har därefter dels fortsatt med genusforskning med inriktning mot förskola och fritidsgårdar, dels undervisat på- och utvecklat förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet till att, från och med hösten 2013, ha teknisk och naturvetenskaplig profil. Idag arbetar hon huvudsakligen som forskare och projektledare i projektet ” Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig kompetensförsörjning!” som finansieras av LKAB. Anna arbetar även som områdesföreträdare för förskolepedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Don’t Ask Me Why (2018)

Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior
Öqvist. A, Högström. P
Journal of Technology Education, Vol. 29, nr. 2, s. 4-19
Kapitel i bok, del av antologi

Improving learning outcomes in the Swedish school system (2018)

Kokkola. L, Öqvist. A, Gardelli. Å, Lindström. L, Nordlund. M
Ingår i: Addressing Societal Challenges
Artikel i tidskrift

Students' attitudes and intentions toward higher education as determinants for grade performance (2018)

Malmström. M, Öqvist. A
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 6, nr. 1, s. 23-34
Artikel i tidskrift

Teaching in preschool (2018)

heads of preschools governance throughout the systematic quality work
Öqvist. A, Cervantes. S
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 4, nr. 1, s. 38-47
Artikel i tidskrift

What motivates students? (2018)

A study on effects of teacher leadership and students' self-efficacy
Öqvist. A, Malmström. M
International Journal of Leadership in Education, Vol. 21, nr. 2, s. 155-175
Artikel i tidskrift

Of Blind Men and Elephants in Social Support Research (2017)

The Moderated Mediation Effect of Social Support on Role Stress and Role Performance
Örtqvist. D, Öqvist. A, Malmström. M
International Journal of Psychology Research, Vol. 11, nr. 3-4
Artikel i tidskrift

Teachers’ leadership (2016)

A maker or breaker of students’ educational motivation
Öqvist. A, Malmström. M
School Leadership and Management, Vol. 36, nr. 4, s. 365-380
Konferensbidrag

On teacher’s leadership and student’s self-efficacy for students’ educational motivation (2015)

Malmström. M, Öqvist. A
Paper presented at : International Education Conference : 04/01/2015 - 08/01/2015
Konferensbidrag

The role of teacher’s leadership and student’s self-efficacy for educational motivation (2014)

Öqvist. A, Malmström. M
Paper presented at : International Conference om Interdiciplinary research in Education : 29/10/2014 - 31/10/2014
Artikel i tidskrift

Assesing the meeting places of youth for citizenship and socialization (2013)

Lindström. L, Öqvist. A
International Journal of Social Sciences and Education, Vol. 3, nr. 2
Artikel i tidskrift

Assessing the Meeting Places of Youth for Citizenship and Socialization (2013)

Lindström. L, Öqvist. A
International Journal of Social Sciences and Education, Vol. 3, nr. 2, s. 446-462
Artikel i tidskrift

Aktivitetens betydelse för hur kön görs i skolämnet idrott och hälsa (2010)

Öqvist. A
Svensk Idrottsforskning, Vol. 19, nr. 1, s. 52-57
Artikel i tidskrift

Skolvardagens genusdramaturgi (2009)

skolans utmaning
Öqvist. A
Genus i norrsken, nr. 1, s. 3-6
Rapport

Vem vill bli lärare? (2006)

gymnasiestudenters attityder till läraryrket
Johansson. K, Björk. C, Tuomas. A, Öqvist. A
Konferensbidrag

Girls and boys interaction in school (2005)

how and when is sexualised language used?
Öqvist. A
Ingår i: A Nordic dimension in education and research - myth or reality?, NFPF/NERA 33rd congress, s. 216, 2005