Hoppa till innehållet
Anna Öqvist
Anna Öqvist

Anna Öqvist

Biträdande professor, Huvudutbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Anna.Oqvist@ltu.se
0920-493037
S240 Luleå

Anna Öqvist är lektor i pedagogik vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet.  Hennes grundexamen är förskollärare och efter arbete i både förskola och förskoleklass blev hon doktorand i pedagogik vid Luleå tekniska universitet år 2002. Den 20 februari 2009 disputerade hon med avhandlingen ”Skolvardagens genusdramaturgi” i vilken hon lyfter fram olika skolmiljöers betydelse för hur elever konstruerar femininiteter och maskuliniteter i skolan.  Hon har därefter dels fortsatt med genusforskning med inriktning mot förskola och fritidsgårdar, dels undervisat på- och utvecklat förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet till att, från och med hösten 2013, ha teknisk och naturvetenskaplig profil. Idag arbetar hon huvudsakligen som forskare och projektledare i projektet ” Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig kompetensförsörjning!” som finansieras av LKAB. Anna arbetar även som områdesföreträdare för förskolepedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Constructing an Entrepreneurial Identity (2021)

How Enterprise Intentions Among Young People are Motivationally Formed
Malmström. M, Öqvist. A
Entrepreneurship Research Journal
Artikel i tidskrift

Preschool teachers and caregivers’ lack of repositioning in response to changed responsibilities in policy documents (2021)

Cervantes. S, Öqvist. A
Journal of Early Childhood Research, Vol. 19, nr. 3, s. 323-336
Konferensbidrag

Preschool Teachers and Caregivers Positioning and Re Positioning in Preschool Due to New Division of Responsibilities in Policy Documents (2020)

Öqvist. A, Cervantes. S
Ingår i: Proceedings of ‏The 3rd International Conference on Research in Education, Teaching and Learning, s. 126-126, Diamond Scientific Publishing, 2020
Artikel i tidskrift

Don’t Ask Me Why (2018)

Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior
Öqvist. A, Högström. P
Journal of Technology Education, Vol. 29, nr. 2, s. 4-19
Kapitel i bok, del av antologi

Improving learning outcomes in the Swedish school system (2018)

Kokkola. L, Öqvist. A, Gardelli. Å, Lindström. L, Nordlund. M
Ingår i: Addressing Societal Challenges
Artikel i tidskrift

Students' attitudes and intentions toward higher education as determinants for grade performance (2018)

Malmström. M, Öqvist. A
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 6, nr. 1, s. 23-34
Artikel i tidskrift

Teaching in preschool (2018)

heads of preschools governance throughout the systematic quality work
Öqvist. A, Cervantes. S
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 4, nr. 1, s. 38-47
Artikel i tidskrift

What motivates students? (2018)

A study on effects of teacher leadership and students' self-efficacy
Öqvist. A, Malmström. M
International Journal of Leadership in Education, Vol. 21, nr. 2, s. 155-175
Artikel i tidskrift

Of Blind Men and Elephants in Social Support Research (2017)

The Moderated Mediation Effect of Social Support on Role Stress and Role Performance
Örtqvist. D, Öqvist. A, Malmström. M
International Journal of Psychology Research, Vol. 11, nr. 3-4, s. 211-230
Artikel i tidskrift

Teachers’ leadership (2016)

A maker or breaker of students’ educational motivation
Öqvist. A, Malmström. M
School Leadership and Management, Vol. 36, nr. 4, s. 365-380
Konferensbidrag

On teacher’s leadership and student’s self-efficacy for students’ educational motivation (2015)

Malmström. M, Öqvist. A
Paper presented at : International Education Conference : 04/01/2015 - 08/01/2015
Konferensbidrag

The role of teacher’s leadership and student’s self-efficacy for educational motivation (2014)

Öqvist. A, Malmström. M
Paper presented at : International Conference om Interdiciplinary research in Education : 29/10/2014 - 31/10/2014
Artikel i tidskrift

Assesing the meeting places of youth for citizenship and socialization (2013)

Lindström. L, Öqvist. A
International Journal of Social Sciences and Education, Vol. 3, nr. 2
Artikel i tidskrift

Assessing the Meeting Places of Youth for Citizenship and Socialization (2013)

Lindström. L, Öqvist. A
International Journal of Social Sciences and Education, Vol. 3, nr. 2, s. 446-462
Artikel i tidskrift

Aktivitetens betydelse för hur kön görs i skolämnet idrott och hälsa (2010)

Öqvist. A
Svensk Idrottsforskning, Vol. 19, nr. 1, s. 52-57