Anuttam Patra
Anuttam Patra

Anuttam Patra

Forskare
Luleå tekniska universitet
Gränsytors kemi
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anuttam.patra@ltu.se
0920-491934
C147 Luleå

Post-Doctoral Research Fellow

.

Akademisk bakgrund

Efter att ha fått min B.Sc. (Hons.) Examen från University of Calcutta, INDIA 2000, gick jag med i det integrerade doktorandprogrammet vid Indian Institute of Science , Bangalore, INDIA. Senare vid samma institut, vid Chemical Biology Group, Institutionen för organisk kemi, studerade jag som forskarstudent med ett projekt med titeln " Syntes, rening och karaktärisering av nya polykationiska ytaktiva ämnen. Studie av deras aggregeringsbeteende i vattenhaltig lösning ', vägledd av prof. Santanu Bhattacharya och Dr. Jayanta Halda r . År 2004 påbörjade jag mitt doktorandprojekt vid I an Wark Research Institute, University of South Australia , AUSTRALIEN med Laureate professor John Ralston , Dr. Rossen Sedev och Dr. Jingfang Zhou . Titeln på min doktorsavhandling var " Design of Pyrimidine-based Photoresponsive Surfaces and Light Induced Wettability Control ". 2008, efter min doktorand, flyttade jag till Luleå tekniska universitet , SVERIGE för att arbeta som forskarstipendiat. För närvarande är mitt främsta forskningsintresse-

Här var jag också involverad i andra projekt, inklusive-

Academic netwrok

Kompetens

Organic och Bioorganic Synthesis

Surface Chemistry
Mineral specific flotation
Vätning beteende fasta ytor
2D och 3D själv monoskikt
XPS, SP-SIMS-och RA-FTIR

Bioaktiva molekyler
Tensider och lipider
Peptider
Derivat av DNA-baser

Molekylspektroskopi
FT-NMR, FT-IR-, UV-Vis-och mass-spektroskopi

.

Favorit Chemistry länkar

 

.

Forskargrupp: Mineralkemi

Forskningscentrum / ämne

Publikationer

Artikel i tidskrift

Interfacial and Aggregation Behavior of Dicarboxylic Amino Acid-Based Surfactants in Combination with a Cationic Surfactant (2019)

Barai. M, Mandal. M, Karak. A, Bordes. R, Patra. A, Dalai. S, et al.
Langmuir, Vol. 35, nr. 47, s. 15306-15314
Artikel i tidskrift

Selective flotation of calcium minerals using double-headed collectors (2019)

Patra. A, Taner. H, Bordes. R, Holmberg. K, Larsson. A
Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 40, nr. 8, s. 1205-1216
Artikel i tidskrift

Flotation selectivity of novel alkyl dicarboxylate reagents for calcite-fluorite separation (2016)

Karlkvist. T, Patra. A, Bordes. R, Holmberg. K, Rao. H
Tenside Surfactants Detergents, Vol. 53, nr. 6, s. 516-523
Artikel i tidskrift

Flotation selectivity of novel alkyl dicarboxylate reagents for apatite-calcite separation (2015)

Karlkvist. T, Patra. A, Kota. H, Bordes. R, Holmberg. K
Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 445, s. 40-47
Konferensbidrag

Design and development of novel mineral-specific collectors for flotation (2014)

Patra. A, Karlkvist. T, Rao. H, Fredriksson. A, Bordes. R, Holmberg. K
Paper presented at : International Mineral Processing Congress : 20/10/2014 - 24/10/2014