Anuttam Patra
Anuttam Patra

Anuttam Patra

Forskare
Luleå tekniska universitet
Gränsytors kemi
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anuttam.patra@ltu.se
0920-491934
C147 Luleå

Post-Doctoral Research Fellow

.

Akademisk bakgrund

Efter att ha fått min B.Sc. (Honours) examen från University of Calcutta, Indien år 2000, gick jag till integrerade doktorsexamen programmet vid Indian Institute of Science , Bangalore, Indien. Senare på samma Institute, vid kemisk biologi gruppen, Institutionen för organisk kemi, studerade jag som doktorand i ett projekt med titeln "Synthesis, rening och karakterisering av nya poly-katjoniska tensider. Studie av deras sammanläggning beteende i vattenlösning ", ledd av Prof. Santanu Bhattacharya och Dr Jayanta Haldar . År 2004 inledde jag mitt doktorandprojekt vid Ian Wark Research Institute , University of South Australia, Australien med Laureate professor John Ralston , Dr Rossen Sedev och Dr Jingfang Zhou . Titeln på min avhandling var "Design of Pyrimidin-baserade fotoresponsivt Ytor och Ijusinducerad Vätbarhet kontroll". År 2008 flyttade jag till Luleå tekniska universitet , Sverige för att arbeta som en post-doc forskning Fellow. För närvarande min huvudsakliga forskningsintresse är-

Här är jag inblandad i andra projekt, inklusive-

Academic netwrok

Kompetens

Organic och Bioorganic Synthesis

Surface Chemistry
Mineral specific flotation
Vätning beteende fasta ytor
2D och 3D själv monoskikt
XPS, SP-SIMS-och RA-FTIR

Bioaktiva molekyler
Tensider och lipider
Peptider
Derivat av DNA-baser

Molekylspektroskopi
FT-NMR, FT-IR-, UV-Vis-och mass-spektroskopi

.

Favorit Chemistry länkar

 

.

Forskargrupp: Mineralkemi

.

Forskningscentrum / ämne

Publikationer

Artikel i tidskrift

Flotation selectivity of novel alkyl dicarboxylate reagents for calcite-fluorite separation (2016)

Karlkvist. T, Patra. A, Bordes. R, Holmberg. K, Rao. H
Tenside Surfactants Detergents, Vol. 53, nr. 6, s. 516-523
Artikel i tidskrift

Flotation selectivity of novel alkyl dicarboxylate reagents for apatite-calcite separation (2015)

Karlkvist. T, Patra. A, Kota. H, Bordes. R, Holmberg. K
Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 445, s. 40-47
Konferensbidrag

Design and development of novel mineral-specific collectors for flotation (2014)

Patra. A, Karlkvist. T, Rao. H, Fredriksson. A, Bordes. R, Holmberg. K
Paper presented at : International Mineral Processing Congress : 20/10/2014 - 24/10/2014
Konferensbidrag

Development of Novel Reagents for Mineral-Specific Flotation (2014)

Patra. A
Paper presented at : Conference in Minerals Engineering 2014 : 04/02/2014 - 05/02/2014
Konferensbidrag

Molecular recognition in mineral flotation (2014)

Selectivity in apatite-calcite system
Karlkvist. T, Patra. A, Rao. H, Bordes. R, Holmberg. K, Fredriksson. A
Paper presented at : International Mineral Processing Congress : 20/10/2014 - 24/10/2014