Hoppa till innehållet
Anuttam Patra
Anuttam Patra

Anuttam Patra

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Gränsytors kemi
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anuttam.patra@ltu.se
0920-491934
C167 Luleå

Akademisk bakgrund

Efter att ha fått min B.Sc. (Hons.) Examen från University of Calcutta, INDIA 2000, gick jag med i det integrerade doktorandprogrammet vid Indian Institute of Science , Bangalore, INDIA. Senare vid samma institut, vid Chemical Biology Group, Institutionen för organisk kemi, studerade jag som forskarstudent med ett projekt med titeln " Syntes, rening och karaktärisering av nya polykationiska ytaktiva ämnen. Studie av deras aggregeringsbeteende i vattenhaltig lösning ', vägledd av prof. Santanu Bhattacharya och Dr. Jayanta Halda r . År 2004 påbörjade jag mitt doktorandprojekt vid I an Wark Research Institute, University of South Australia , AUSTRALIEN med Laureate professor John Ralston , Dr. Rossen Sedev och Dr. Jingfang Zhou . Titeln på min doktorsavhandling var " Design of Pyrimidine-based Photoresponsive Surfaces and Light Induced Wettability Control ". 2008, efter min doktorand, flyttade jag till Luleå tekniska universitet , SVERIGE för att arbeta som forskarstipendiat. För närvarande är mitt främsta forskningsintresse-

Academic netwrok

Kompetens

Organic och Bioorganic Synthesis

Surface Chemistry
Mineral specific flotation
Vätning beteende fasta ytor
2D och 3D själv monoskikt
XPS, SP-SIMS-och RA-FTIR

Bioaktiva molekyler
Tensider och lipider
Peptider
Derivat av DNA-baser

Molekylspektroskopi
FT-NMR, FT-IR-, UV-Vis-och mass-spektroskopi

.

Favorit Chemistry länkar

 

.

Forskargrupp

Forskningscentrum / ämne

Publikationer

Artikel i tidskrift

A study to examine the ageing behaviour of cold plasma-treated agricultural seeds (2023)

Ahmed. N, Siow. K, Wee. M, Patra. A
Scientific Reports, Vol. 13
Artikel i tidskrift

Atmospheric Pressure Plasma Polymerisation of D-Limonene and Its Antimicrobial Activity (2023)

Masood. A, Ahmed. N, Razip Wee. M, Patra. A, Mahmoudi. E, Siow. K
Polymers, Vol. 15, nr. 2
Artikel i tidskrift

Atmospheric Pressure Plasma Polymerization of Carvone: A Promising Approach for Antimicrobial Coatings (2023)

Masood. A, Ahmed. N, Shahid. F, Wee. M, Patra. A, Siow. K
Coatings, Vol. 13, nr. 6
Kapitel i bok, del av antologi

Biosynthesis of Lantibiotics (2023)

Dey. S, Guchhait. K, Jana. D, Majumder. S, Patra. A, Panda. A, et al.
Ingår i: Lantibiotics as Alternative Therapeutics
Artikel, forskningsöversikt

Effect of cationic dendrimer on membrane mimetic systems in the form of monolayer and bilayer (2023)

Roy. B, Guha. P, Chang. C, Nahak. P, Karmakar. G, Bykov. A, et al.
Ingår i: Chemistry and Physics of Lipids