Arne Forsman
Arne Forsman

Arne Forsman

Jag är ursprungligen psykolog med mina rötter inom barnpsykatri. Efter en drygt 20-årig klinisk praktik inom försvaret, särskola, grund- och gymnasieskola, barnpsyk, barnmedicin, vuxenpsykiatri och familjerådgivning gick jag 1989 över till LTU där jag föreläser och handleder examensarbeten inom ämnena pedagogik och psykologi. Mitt specialområde omfattar "barn i riskzonen för en negativ psykosocial utveckling". Tidigare har jag föreläst mycket om "barn som far illa" och efter min doktorsavhandling om mobbning är jag nu som föreläsare och forskare engagerad inom detta område.

Publikationer

Forsman, A. (1998). Utvärdering av EU- projektet "Pilot Project of Long-term Unemployment". Länsarbetsnämnden, Norrbottens Län.