Aron Strömgren
Aron Strömgren

Aron Strömgren

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
ÖVRIGTVISG
Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
aron.stromgren@ltu.se
Skellefteå