Hoppa till innehållet
Arya Vijayan
Arya Vijayan

Arya Vijayan

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
arya.vijayan@ltu.se
0920-492135
T3012 Luleå

Arya Vijayans forskning fokuserar på snö- och dagvattenkvalitet samt snöhantering i urbana områden. Varje vinter röjs hundratusentals ton med snö från stadskärnorna i kalla regioner för att kunna upprätthålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Snö från urbana områden innehåller en mängd föroreningar beroende på markanvändning och material som byggts in i staden samt de aktiviteter som pågår. Arya undersöker hur föroreningarna i snön fördelar sig i miljön och möjligheter att på ett miljömässigt hållbart sätt avyttra snö. Fokus ligger på dagvattenkvalitet kontra smältvattenkvalitet samt snöröjning och tippning av snö på land kontra i vatten. Därutöver tittar hon på hur snö och smältvattenkvaliteten kan förbättras genom förebyggande åtgärder för att minska föroreningsbelastningen samt behandling och rening.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Snow pollution over three decades in Luleå, Sweden (2023)

[Pollution de la neige sur trois décennies à Luleå, Suède]
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Paper presented at : 11th Novatech international conference, Lyon, France, July 3-7, 2023
Artikel i tidskrift

Microplastics (MPs) in urban roadside snowbanks: Quantities, size fractions and dynamics of release (2022)

Vijayan. A, Österlund. H, Magnusson. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 851, part 2
Artikel i tidskrift

Estimating Pollution Loads in Snow Removed from a Port Facility (2021)

Snow Pile Sampling Strategies
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 232, nr. 2
Konferensbidrag

Tire and road wear particles in roadside snow banks: Quantities and dynamics of release (2021)

Vijayan. A, Österlund. H, Magnusson. K, Marsalek. J, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 1, 2021