Hoppa till innehållet
Arya Vijayan
Arya Vijayan

Arya Vijayan

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
arya.vijayan@ltu.se
0920-492135
T3012 Luleå

Arya Vijayans forskning fokuserar på snö- och dagvattenkvalitet samt snöhantering i urbana områden. Varje vinter röjs hundratusentals ton med snö från stadskärnorna i kalla regioner för att kunna upprätthålla framkomlighet och trafiksäkerhet. Snö från urbana områden innehåller en mängd föroreningar beroende på markanvändning och material som byggts in i staden samt de aktiviteter som pågår. Arya undersöker hur föroreningarna i snön fördelar sig i miljön och möjligheter att på ett miljömässigt hållbart sätt avyttra snö. Fokus ligger på dagvattenkvalitet kontra smältvattenkvalitet samt snöröjning och tippning av snö på land kontra i vatten. Därutöver tittar hon på hur snö och smältvattenkvaliteten kan förbättras genom förebyggande åtgärder för att minska föroreningsbelastningen samt behandling och rening.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Microplastics (MPs) in urban roadside snowbanks: Quantities, size fractions and dynamics of release (2022)

Vijayan. A, Österlund. H, Magnusson. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 851, part 2
Artikel i tidskrift

Estimating Pollution Loads in Snow Removed from a Port Facility (2021)

Snow Pile Sampling Strategies
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 232, nr. 2
Konferensbidrag

Tire and road wear particles in roadside snow banks: Quantities and dynamics of release (2021)

Vijayan. A, Österlund. H, Magnusson. K, Marsalek. J, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 1, 2021
Artikel i tidskrift

Laboratory Melting of Late-Winter Urban Snow Samples (2019)

The Magnitude and Dynamics of Releases of Heavy Metals and PAHs
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 230, nr. 8