Hoppa till innehållet
Åsa Ericson
Åsa Ericson

Åsa Ericson

Professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Asa.Ericson@ltu.se
0920-492061
A3402 Luleå

TJÄNST

Forskare

BIOGRAFI

Åsa Ericson (ÅER), har förutom yrkesmässig erfarenhet från försäljning av godstransporttjänster en utbildningsbakgrund inom Informatik och Systemvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Informatiken fokuserar användarorienterad design av informationssystem och systemvetenskapen bidrar med angreppssätt för att tydliggöra användarnas olika behov. Dessa två delar sammanlänkar användarnas behov med tekniska aspekter tidigt i utvecklingen av produkter. Åsas forskningsintresse är inriktat på delning av erfarenhetsbaserad kunskap i tvärfunktionella team, något som syns i den licentiatuppsats hon presenterade i februari 2006. Det perspektiv för att identifiera och analysera behov som Åsas forskningsarbete handlar om används för att förbättra befintliga produkter, men är framförallt lämpat för innovationer av olika slag. Angreppssättet i hennes forskning är i huvudsak förståelseinriktat och tonvikten ligger på att få insikter i människors erfarenheter, tolkningar och uppfattningar. Dessa aspekter påverkar arbetet i design teamet och kan vara en nyckel till hur användarnas behov kan kommuniceras in i design arbetet. Åsa har en bakgrund i ProViking forskarsskola.  Hon presenterade sin doktorsavhandling i december 2007.

PROJEKT

  • CiiR 
  • Fastelaboratoriet
  • ProViking THINK

ÖVRIGT

Om du vill prata med Åsa om något annat än jobb så är hon intresserad av:

  • skärgård - skoter på vintern och båt på sommaren
  • mörk choklad
  • längdskidåkning, kendo  

Publikationer

Konferensbidrag

Hinder och möjligheter i en digital undervisningsmiljö (2022)

Lugnet. J, Ericson. Å, Wenngren. J
Ingår i: Bidrag från 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 62-65, Karlstads universitet, 2022
Artikel i tidskrift

Scenarios as a Tool for Professional Training in Information Security Dialogues (2022)

Lugnet. J, Ericson. Å
International Journal of Technology, Knowledge and Society, Vol. 18, nr. 2, s. 65-77
Konferensbidrag

User-Centred Co-Design in the Pandemic - A Reindeer Case (2022)

Ericson. Å, Lugnet. J, Silawiang. H, Eliasson. L, Wenngren. J
Ingår i: Proceedings of the Design Society, s. 171-180, Cambridges Institutes Press, 2022
Bok

Design (2021)

Process och metod
Wikberg-Nilsson. Å, Ericson. Å, Törlind. P
Artikel i tidskrift

Realization of Agile Methods in Established Processes (2021)

Challenges and Barriers
Lugnet. J, Ericson. Å, Larsson. A
Applied Sciences, Vol. 11, nr. 5
Konferensbidrag

Challenges of Industry 4.0 in SME businesses (2020)

Ericson. Å, Lugnet. J, Solvang. W, Kaartinen. H, Wenngren. J
Ingår i: 2020 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS), IEEE, 2020
Artikel i tidskrift

Design of Product–Service Systems (2020)

Toward an Updated Discourse
Lugnet. J, Ericson. Å, Larsson. T
Systems, Vol. 8, nr. 4
Konferensbidrag

Distributed ledger technologies building trust in value chains? (2020)

Wenngren. J, Lundgren. M, Ericson. Å, Lugnet. J
Ingår i: 2020 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems(SIMS), IEEE, 2020
Artikel i tidskrift

Innovation supports for small-scale development in rural regions (2020)

a create, build, test and learn approach
Lugnet. J, Ericson. Å, Wenngren. J
International Journal of Product Development, Vol. 24, nr. 1, s. 30-42