Hoppa till innehållet
Åsa Nilsson
Åsa Nilsson

Åsa Nilsson

Universitetsadjunkt, Samordnare för kliniska adjunkter Region Norrbotten
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
asa.nilsson@ltu.se
0920-493297
S327 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Meanings of participation in hospital care (2018)

as narrated by patients
Nilsson. Å, Lindberg. B, Söderberg. S, Olsson. M
European Journal for Person Centered Healthcare, Vol. 6, nr. 3, s. 431-437
Artikel i tidskrift

Nurses' views of shortcomings in patent care encounters in one hospital in Sweden (2015)

Nilsson. Å, Skär. L, Söderberg. S
Journal of Clinical Nursing, Vol. 24, nr. 19-20, s. 2807-2814
Konferensbidrag

Aktivitet: "Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck" (2011)

Sjuksköterskors erfarenheter av bemötande i mötet med patienter och närstående
Nilsson. Å
Paper presented at : Norrbottens läns landsting FoU-dag : 22/03/2011 - 22/03/2011