Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Åsa Nyberg

Översättare
Luleå tekniska universitet
Samverkan och studentrekrytering
Verksamhetsstöd
asa.nyberg@ltu.se
0920-492118
B1233 Luleå

Jag arbetar som ekonom på VSS Centralt. I mitt uppdrag arbetar jag med planering, budgetering, uppföljning, bokslut, projektredovisning samt utredningar av olika slag m m för enheter och projekt inom VSS. Uppdraget innebär samarbete med enhetschefer, projektledare, institutioner samt externa parter.

Jag arbetar också på Ekonomienheten, där jag sköter om universitetets valutakonton samt hanterar projektregistret inkl projektupplägg  m m.