Hoppa till innehållet
Åsa Wikberg-Nilsson
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Excellent lärare
Luleå tekniska universitet
Design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
asa.wikberg-nilsson@ltu.se
0920-491342
A3516 Luleå

Bio

Åsa Wikberg Nilsson är professor tillika ämnesföreträdare i Design vid Luleå tekniska universitet. Med en kombination av en designforsknings- och praktisk designapproach spänner sig hennes expertis över alla designområden av visuell kommunikation, fysiska produkter, tjänste- och UX-design, samt plats- och systemdesign.

Ett av Åsas framstående bidrag är NOVA - verktyg och metoder för normkreativ innovation som sammanfattar flera års forskning och praktisk tillämpning i industrier, företag och organisationer mellan åren 2012-16. NOVA gav även Åsa och hennes kollegor en nominering till det svenska designpriset Design S år 2016. Hon var även med I BeChangeprojektet (2019-20) där hon medskapade en tjänst för hållbara beteendeförändringar för både individer och företag. Projektet visar Åsas tvärvetenskapliga ansats av att skapa både kunskap och praktiska lösningar tillsammans med olika användare, intressenter och behovsägare. Hennes uppmärksamhet på form och funktion, estetik och etik, samt detaljer och helhet kan tas del av i boken Design: process och metod (2018 & 2021). Den kan även tas del av i codesignprojektet People-Tools-Process-Place (2018-22) där Åsa tillsammans med olika aktörer utvecklade en mängd metoder och verktyg summerade i handboken En plats att leva på - samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Resultaten kan även upplevas på plats, bland annat i kvarteret runt Sara Kulturhus i Skellefteå. Åsa driver även forskningsprojektet NoBias (2019-23) där design och AI utforskas utifrån ett normkritiskt designperspektiv: hur kan en AI-tjänst stödja att texter och bilder blir mer inkluderande och hur skulle den kunna se ut och fungera? Utöver sina akademiska strävanden i publikationer och grund- och forskarutbildning, kan Åsa till sin lista av designprojekt stoltsera över att ha medverkat till designen av Brokks rivningsrobot 330 från mitten av 2000-talet.

Åsa blev 2016 meriterad som biträdande professor på pedagogisk och akademisk grund, och fick även 2022 utmärkelsen Excellent lärare vid Luleå tekniska universitet. Hon är en aktiv medlem i Design Society, SVID, Svensk Form, Nordes, Wonder och Svenska Designsällskapet. Åsa har undervisat både kandidat, master och doktoranddesignkurser i olika program och på olika universitet, med betoning på kurser i kritisk design, transformativ design, design thinking och visuell kommunikation. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Dreamcatching: introducing a reflexive tool to facilitate situated complexity in urban co-design practices (2023)

Eronen. M, Wikberg Nilsson. Å
Journal of Urban Design, Vol. 28, nr. 3, s. 257-273
Rapport

Attraktiva livsmiljöer i norr (2022)

Nilsson. K, Segerstedt. E, Sjöholm. J, Wikberg Nilsson. Å
Artikel i tidskrift

Design thinking for the everyday aestheticisation of urban renewable energy (2022)

Törnroth. S, Wikberg-Nilsson. Å, Luciani. A
Design Studies, Vol. 79
Rapport

En plats att leva på (2022)

Handbok för samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer
Wikberg-Nilsson. Å, Eronen. M, Sjöholm. J, Hidman. E, Molnar. S, Andersson. L, et al.