Hoppa till innehållet
Åsa Wikberg-Nilsson
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Asa.Wikberg-Nilsson@ltu.se
0920-491342
A3516 Luleå

Bio

Ledamot i Design Societys Special Interest Group: Human Behaviour in Design

Åsas forskning är inom området Co-design, med fokus på att utveckla kunskap kring och metoder för medskapande som berör kontexten att använda/uppleva design och att praktisera design. Det omfattar den roll och det ansvar som designern har för användarupplevelsen, inkludering av marginaliserade användare (normkritisk design/inclusive design), för kreativa och innovativa resultat (design thinking) och ansvar i samhället (social sustainability) samt kunskap och metodik för olika kontexter såsom produkter, tjänster, platser, miljöer och system.

Ett stort intresse och engagemang är även att utveckla designutbildning: metoder och medel för att motivera, engagera och involvera studenter i sitt eget lärande. Åsa undervisar bland annat i kurserna Design: process och metod, Designvetenskap, Advanced graphic design, Advanced product design och ansvarar för kandidatarbeten i Grafisk design och Masterarbeten i Teknisk design. 

Ledamot i nationella Programkommittén för 7:e Utvecklngskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: https://play.ltu.se/media/0_yc9jtpub

Publikationer

Artikel i tidskrift

Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town (2020)

Lindberg. M, Wikberg-Nilsson. Å, Segerstedt. E, Hidman. E, Nilsson. K, Karlberg. H, et al.
Journal of Place Management and Development, Vol. 13, nr. 4, s. 447-463
Konferensbidrag

Design Spine (2019)

Modell för attraktiva och inkluderande framtida ingenjörsutbildningar
Wikberg Nilsson. Å
Paper presented at : Utvecklingskonferens för Sveriges Ingenjörsutbildningar
Konferensbidrag

Implementation of workbooks as an active learning tool for Industrial Design Engineering (2019)

Wikberg Nilsson. Å, Törlind. P
Paper presented at : Utvecklingskonferens för Sveriges Ingenjörsutbildningar
Konferensbidrag

Implementation of workbooks as an active learning tool for Industrial Design Engineering (2019)

Wikberg Nilsson. Å, Törlind. P
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 161-163, Luleå tekniska universitet, 2019