Hoppa till innehållet
Åsa Gardelli
Åsa Gardelli

Åsa Gardelli

Professor, Utbildningsledare Specialpedagogprogrammet
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Asa.Gardelli@ltu.se
0920-492370
R125 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Results from a PwC Intervention in a Swedish Socio-economically Disadvantaged School – A Multiple Case Study of Students Diagnosed with Neurodevelopmental Disorders (2022)

Backman. Y, Gardelli. V, Gardelli. Å, Franklin. A
Paper presented at : 20th Biennial ICPIC Conference – Philosophy in and beyond the classroom: P4wC across Cultural, Social, and Political Differences, Tokyo, Japan [ONLINE], August 8-11, 2022
Kapitel i bok, del av antologi

"När hela hjärtat var med" - personal och elever arbetade hälsofrämjande på Töreskolan (2021)

Andersson. A, Öhman. H, Gardelli. Å, Nyström. L, Kostenius. C
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Artikel i tidskrift

Filosofiska samtal för kommunikativ delaktighet (2019)

Backman. Y, Gardelli. Å, Gardelli. V, Strömberg. C
Tidningen Afasi, nr. 4, s. 26-27
Artikel i tidskrift

‘We Can and We Want To’ (2019)

People with Disabilities Intra-acting with Researchers and Technology in Research
Näslund. R, Gardelli. Å
Work Based Learning e-Journal International, Vol. 8, nr. 1, s. 67-84
Kapitel i bok, del av antologi

Improving learning outcomes in the Swedish school system (2018)

Kokkola. L, Öqvist. A, Gardelli. Å, Lindström. L, Nordlund. M
Ingår i: Addressing Societal Challenges