Hoppa till innehållet
Åsa Bjuhr
Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Asa.Bjuhr@ltu.se
0920-491552
R222 Luleå

Jag har arbetat som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk här vid LTU sedan 2001. Jag avslutade min grundskollärarutbildning i sv/so årskurs 1-7 år 1997 och har därefter vidareutbildat mig i ämnet svenska som andraspråk. Sedan 2013 är jag även doktorand i Svenska med didaktisk inriktning och jag ingår i forskarskolan SPLIT - Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet.

Undervisning och utvecklingsarbeten

Alltsedan min lärarexamen har jag undervisat i svenska som andraspråk. Under tre år undervisade jag i svenska för invandrare vid vuxenutbildningen. Därefter har jag arbetat med svenskkurser för våra inresande utbytesstudenter och personal här vid LTU men också med svenska som andraspråk i lärarutbildning och fristående kurs. Jag har även planerat och genomfört uppdragsutbildningar, både i skolor och hos andra utbildare, när kurser i svenska som andraspråk efterfrågats.

Under drygt två år var jag utbildningsledare för språk och litteratur vid Institutionen för konst kommunikation och lärande.

Avhandlingsprojekt

Jag har ett stort intresse i frågor som rör svenska som andraspråk och i mitt avhandlingsprojekt riktar jag in mig på skolgången för nyanlända i gymnasieåldern.  Jag vill undersöka de nyanländas övergång från introduktionsprogram till reguljär klass utifrån styrdokument, andra policytexter samt lärare och elevers utsagor.

Publikationer

Konferensbidrag

Eleven och språkkunskapen i skolämnet svenska som andraspråk (2015)

Bjuhr. Å
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015