Hoppa till innehållet
Åsa Bjuhr
Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr

Universitetslektor, Utbildningsledare Grundskollärarprogrammet med inr förskoleklass och åk 1-3 och Grundskoleprogrammet inr åk 4-6
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Asa.Bjuhr@ltu.se
0920-491552
R222 Luleå

Jag har arbetat som undervisande lärare i svenska som andraspråk här vid LTU sedan 2001, först som adjunkt och sedan som lektor. 

Undervisning och utvecklingsarbeten

Alltsedan min lärarexamen har jag undervisat i svenska som andraspråk. Under tre år undervisade jag i svenska för invandrare vid vuxenutbildningen. Därefter har jag arbetat med svenskkurser för våra inresande utbytesstudenter och personal här vid LTU men också med svenska som andraspråk i lärarutbildning och fristående kurs. Jag har även planerat och genomfört uppdragsutbildningar, både i skolor och hos andra utbildare, när kurser i svenska som andraspråk efterfrågats.

Sedan hösten 2020 är jag utbildningsledare för grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 och den rollen har jag bland annat ingått i flera arbetsgrupper där ett gemensamt mål är att förbättra universitets olika system för programutveckling.

Forskningsområden

Jag har ett stort intresse i frågor som rör svenska som andraspråk och i mitt avhandlingsprojekt riktade jag in mig på skolgången för nyanlända i gymnasieåldern.  Jag undersökte de nyanländas övergång från introduktionsprogram till reguljär klass utifrån styrdokument, andra policytexter samt lärare och elevers utsagor.

Jag har även ett intresse kring frågor som rör policytexter i skolväsendet, såsom kursplaner som gäller för nationella minoriteters skolgång.

Publikationer

Konferensbidrag

The marginalizing and polarizing impact of educational policy: The Sami languages as L1 in Sweden (2022)

Bjuhr. Å, Palo. A, Manderstedt. L
Paper presented at : World Indigenous Peoples' Conference on Education 2022 (WIPCE 2022), Adelaide, Australia, September 26-30, 2022
Konferensbidrag

Eleven och språkkunskapen i skolämnet svenska som andraspråk (2015)

Bjuhr. Å
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015