Hoppa till innehållet
Asmaa El-Tawil
Asmaa El-Tawil

Asmaa El-Tawil

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
asmaa.el-tawil@ltu.se
0920-493131
T1356 Luleå

Forskning

Jag är doktorand på järn- och stålsidan inom processmetallurgi. Min forskning är inriktad mot användandet av biomassa i reduktion av järnoxidbriketter. Mitt tillvägagångssätt är att utnyttja förnybart och neutralt kol istället för fossilt kol för att mildra koldioxidutsläppen i järn- och stålindustrin. Å andra sidan kommer användningen av högreaktivitetsreducerande medel (biomassa) i järnmalmskomposit att öka belastningsreaktiviteten som kan sänka temperaturen för den termiska reservzonzonen i masugnen. Jag använder termogravimetrisk analysator (TGA) ansluten med kvadrupel masspektroskopi (QMS) för att övervaka massförlust och utvecklade gaser under reduktion. Jag gör även andra analyser som röntgendiffraktion (XRD) för att utvärdera effekten av tillsatt biomassa på reaktionsprodukten under reduktion och kolanalys för att utvärdera kolförbrukningen under reduktionsprocessen.

Undervisning

Jag handleder studentprojekt på masternivå inom våra kurser.

Utbildning

Jag började arbeta i det centrala metallurgiska forskningsinstitutet (CMRDI) i Egypten i december 2008 och har en magisterexamen i oorganisk kemi från El-Monofiya University 2012. Min civilingenjörsexamen är inriktad på effekten av olika storlek eller järnoxid i reduktionen av järnoxidkomposit.

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Self-Reduction Behavior of Bio-Coal Containing Iron Ore Composites (2020)

El-Tawil. A, Ahmed. H, Sundqvist Ökvist. L, Björkman. B
Metals, Vol. 10, nr. 1
Artikel i tidskrift

Devolatilization Kinetics of Different Types of Bio-Coals Using Thermogravimetric Analysis (2019)

El-Tawil. A, Ahmed. H, Sundqvist Ökvist. L, Björkman. B
Metals, Vol. 9, nr. 2
Artikel i tidskrift

Reduced Carbon Consumption and CO2 Emission at the Blast Furnace by Use of Briquettes Containing Torrefed Sawdust (2019)

Mousa. E, Lundgren. M, Sundqvist Ökvist. L, From. L, Robles. A, Hällsten. S, et al.
Journal of Sustainable Metallurgy, Vol. 5, nr. 3, s. 391-401
Konferensbidrag

Alternative Reducing Agents for Sustainable Blast Furnace Ironmaking (2017)

Ahmed. H, Andersson. A, El-Tawil. A, Lotfian. S, Mousa. E, Sundqvist Ökvist. L, et al.
Ingår i: ESTAD 2017, 2017