Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

 

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL). Det innebär att jag har samordningsansvar för arbetet med budget, ekonomisk uppföljning och bokslut samt analyser av institutionens ekonomiska ställning. I mitt arbete ingår att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen.

Förutom övergripande ekonomiarbete vid institutionen, samarbetar jag med våra tre avdelningar vilket bl a innebär ekonomisk uppföljning, upprättande av kalkyler inför projektansökningar, rekvisitioner och projektredovisningar. I mina arbetsuppgifter ingår även samordning av inventariemärkning och inventering vid institutionen.

Jag samverkar med institutionens projektekonomer och andra ekonomer inom Luleå tekniska universitet för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.

Institutionen finns på flera campusorter (Luleå, Piteå och Skellefteå) och jag har min arbetsplats i Piteå, C103

Du når mig enklast på Annika.Svensson@ltu.se eller via ankn 2693.