Glenn Bark
Glenn Bark

Glenn Bark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn.Bark@ltu.se
0920-491039
F836 Luleå

Nyckelord: orogent guld, mineralprospektering, vektoring, mineralkemi, karaktärisering av spårelement, guldtexturer, mikroanalys, svepelektronmikroskopi, elektronmikrosond, laser ablation ICP MS

Jag har arbetat med guldfyndigheter i över 15 år, med fokus på både prospekteringen och anrikningsprocessen. I min forskning har jag specialiserat mig på hur guldtexturer och mineralogin relaterar till bildandet och deformationen av så kallade orogena guldfyndigheter. Med hjälp av mikroanalytiska metoder, som optisk- och svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser ablation ICP MS (LA ICP MS), försöker vi ta fram prospekteringsverktyg i form av mineralkemiska vektorer. Att analysera de texturella förhållandena för guld och övriga mineral resulterar även i viktiga data för en bättre optimering av anrikningsprocessen i gruvan, vilket möjliggör en bättre metallutvinning och därmed bättre och mer hållbart nyttjande av de mineralresurser som finns i gruvan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Towards product-oriented sustainability in the (primary) metal supply sector (2019)

Alvarenga. R, Dewulf. J, Guinée. J, Schulze. R, Weihed. P, Bark. G, et al.
Resources, Conservation and Recycling, ISSN: 0921-3449, Vol. 145, s. 40-48
Artikel i tidskrift

Mineral chemistry and P-T conditions of the adakitic rocks from Torud–Ahmad Abad magmatic belt, S-SE Shahrood, NE Iran (2017)

Yousefi. F, Sadeghian. M, Wanhainen. C, Ghasemi. H, Lambrini. P, Bark. G, et al.
Journal of Geochemical Exploration, ISSN: 0375-6742, Vol. 182, nr. A, s. 110-120
Konferensbidrag

The new Vindelgransele gold ore domain, northern Sweden (2017)

preliminary results from the Fabodtjarn lode gold deposit
Fettweis. R, Bark. G
Ingår i: Mineral Resources to Discover, s. 139-142, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, 2017
Artikel i tidskrift

Release of arsenic from cyanidation tailings (2016)

Hamberg. R, Bark. G, Maurice. C, Alakangas. L
Minerals Engineering, ISSN: 0892-6875, Vol. 93, s. 57-64
Rapport

Norrbottens malm- och mineralresurs och dess potentiella betydelse för innovation, samhälle och miljö (2014)

Alakangas. L, Bark. G, Ericsson. M, Martinsson. O, Söderholm. P, Wanhainen. C, et al.