Glenn Bark
Glenn Bark

Glenn Bark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn.Bark@ltu.se
0920-491039
F836 Luleå

Nyckelord: orogent guld, mineralprospektering, vektoring, mineralkemi, karaktärisering av spårelement, guldtexturer, mikroanalys, svepelektronmikroskopi, elektronmikrosond, laser ablation ICP MS

Jag har arbetat med guldfyndigheter i över 15 år, med fokus på både prospekteringen och anrikningsprocessen. I min forskning har jag specialiserat mig på hur guldtexturer och mineralogin relaterar till bildandet och deformationen av så kallade orogena guldfyndigheter. Med hjälp av mikroanalytiska metoder, som optisk- och svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser ablation ICP MS (LA ICP MS), försöker vi ta fram prospekteringsverktyg i form av mineralkemiska vektorer. Att analysera de texturella förhållandena för guld och övriga mineral resulterar även i viktiga data för en bättre optimering av anrikningsprocessen i gruvan, vilket möjliggör en bättre metallutvinning och därmed bättre och mer hållbart nyttjande av de mineralresurser som finns i gruvan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Anoxic oceanic conditions during the late Permian mass extinction-evidence from the Chutani formation, Bolivia (2020)

Nina. L, Paula-Santos. G, Sial. A, Bark. G, Wanhainen. C, Jiménez. G, et al.
Journal of South American Earth Sciences
Artikel i tidskrift

Diagenesis of the Pennsylvanian –Lower Permian Copacabana Formation, western Bolivian Altiplano (2020)

Nina. L, Sial. A, Barbosa. A, Neumann. V, Bark. G, Garcia. R, et al.
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 100
Artikel i tidskrift

Fluid and metal sources in the Fäboliden hypozonal orogenic gold deposit, Sweden (2020)

Bark. G, Boyce. A, Fallick. A, Weihed. P
Mineralium Deposita
Artikel i tidskrift

Automated quantitative mineralogy optimized for simultaneous detection of (precious/critical) rare metals and base metals in a production-focused environment (2019)

Warlo. M, Wanhainen. C, Bark. G, Butcher. A, McElroy. I, Brising. D, et al.
Minerals, Vol. 9, nr. 7
Konferensbidrag

SUstainable management of PRIMary raw materials through a better approach in Life Cycle Sustainability Assessment (SUPRIM) (2019)

Garcia Uriarte. A, Menger. P, Garcia Zambrano. L, Alonso Galdames. A, Kampmann. T, Bark. G, et al.
Paper presented at : Mining and Minerals Hall, 3rd edition, 15-17 October 2019, Sevilla, Spain