Hoppa till innehållet
Glenn Bark
Glenn Bark

Glenn Bark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn.Bark@ltu.se
0920-491039
T1336 Luleå

Nyckelord: guld, malmgenes, spårelement, mineralogi, mineralkemi, automatiserad mineralogi, mikroanalys, svepelektronmikroskopi, elektronmikrosond, laser-ablation ICP MS, synkrotron-baserad nano-XRF, röntgentomografi, karakterisering, prospektering, miljö, återvinning, klimat, CO2-infångning och lagring (CCS, BECCS).

Jag har arbetat vetenskapligt med guldfyndigheter i snart 20 år, med fokus på hur dessa fyndigheter bildats, hur ädelmetaller förekommer i naturen och hur man optimerar utvinningen av dessa metaller från befintliga gruvor. I min forskning använder jag olika typer av mikroanalytiska tekniker, som svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser-ablation ICP MS (LA ICP MS), men även mer extrema tekniker som synkrotron-baserad nano-XRF (MAX IV) för att titta på spårelement i väldigt hög rumslig upplösning. Att i detalj analysera guld och övriga mineral resulterar i en potentiellt mer resurseffektiv och därmed mer hållbar gruvdrift. Om nu metaller behövs för den gröna omställningen bör dessa brytas på ett hållbart sätt med minimal påverkan på miljö och klimat.

En detaljerad karakterisering av geologiska prover kan utgöra viktig input-data inom en rad olika fält. Forskningsprojekt som jag är involverad i rör därmed även miljö (arsenik i gruvavfall, livscykelanalys av gruvkedjan), återvinning av metaller (guld, silver och sällsynta jordartsmetaller i elektronikskrot), klimatpåverkan (CO2-infångning kopplad till bioenergi och geologisk lagring, BECCS, CCS) mm.

Utbildningsledare för programområdet Naturresursteknik, omfattande programmen civilingenjör Naturresursteknik samt MSc Geovetenskap.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Extreme-Resolution Synchrotron X-Ray Fluorescence Mapping of Ore Samples (2022)

Warlo. M, Bark. G, Wanhainen. C, McElroy. I, Björling. A, Johansson. U
Ore Geology Reviews, Vol. 140
Artikel i tidskrift

Fluid and metal sources in the Fäboliden hypozonal orogenic gold deposit, Sweden (2021)

Bark. G, Boyce. A, Fallick. A, Weihed. P
Mineralium Deposita, Vol. 56, nr. 3, s. 425-440
Artikel i tidskrift

Multi-Scale X-Ray Computed Tomography Analysis to Aid Automated Mineralogy in Ore Geology Research (2021)

Warlo. M, Bark. G, Wanhainen. C, Butcher. A, Forsberg. F, Lycksam. H, et al.
Frontiers in Earth Science, Vol. 9
Artikel i tidskrift

Anoxic oceanic conditions during the late Permian mass extinction-evidence from the Chutani formation, Bolivia (2020)

Nina. L, Paula-Santos. G, Sial. A, Bark. G, Wanhainen. C, Jiménez. G, et al.
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 103
Artikel i tidskrift

Diagenesis of the Pennsylvanian –Lower Permian Copacabana Formation, western Bolivian Altiplano (2020)

Nina. L, Sial. A, Barbosa. A, Neumann. V, Bark. G, Garcia. R, et al.
Journal of South American Earth Sciences, Vol. 100