Glenn Bark
Glenn Bark

Glenn Bark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn.Bark@ltu.se
0920-491039
F836 Luleå

Nyckelord: orogent guld, mineralprospektering, vektoring, mineralkemi, karaktärisering av spårelement, guldtexturer, mikroanalys, svepelektronmikroskopi, elektronmikrosond, laser ablation ICP MS

Jag har arbetat med guldfyndigheter i över 15 år, med fokus på både prospekteringen och anrikningsprocessen. I min forskning har jag specialiserat mig på hur guldtexturer och mineralogin relaterar till bildandet och deformationen av så kallade orogena guldfyndigheter. Med hjälp av mikroanalytiska metoder, som optisk- och svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser ablation ICP MS (LA ICP MS), försöker vi ta fram prospekteringsverktyg i form av mineralkemiska vektorer. Att analysera de texturella förhållandena för guld och övriga mineral resulterar även i viktiga data för en bättre optimering av anrikningsprocessen i gruvan, vilket möjliggör en bättre metallutvinning och därmed bättre och mer hållbart nyttjande av de mineralresurser som finns i gruvan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Automated quantitative mineralogy optimized for simultaneous detection of (precious/critical) rare metals and base metals in a production-focused environment (2019)

Warlo. M, Wanhainen. C, Bark. G, Butcher. A, McElroy. I, Brising. D, et al.
Minerals, Vol. 9, nr. 7
Artikel i tidskrift

Towards product-oriented sustainability in the (primary) metal supply sector (2019)

Alvarenga. R, Dewulf. J, Guinée. J, Schulze. R, Weihed. P, Bark. G, et al.
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 145, s. 40-48
Artikel i tidskrift

Mineral chemistry and P-T conditions of the adakitic rocks from Torud–Ahmad Abad magmatic belt, S-SE Shahrood, NE Iran (2017)

Yousefi. F, Sadeghian. M, Wanhainen. C, Ghasemi. H, Lambrini. P, Bark. G, et al.
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 182, nr. A, s. 110-120
Konferensbidrag

The new Vindelgransele gold ore domain, northern Sweden (2017)

preliminary results from the Fabodtjarn lode gold deposit
Fettweis. R, Bark. G
Ingår i: Mineral Resources to Discover, s. 139-142, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, 2017
Artikel i tidskrift

Release of arsenic from cyanidation tailings (2016)

Hamberg. R, Bark. G, Maurice. C, Alakangas. L
Minerals Engineering, Vol. 93, s. 57-64