Hoppa till innehållet
Bastian Höller
Bastian Höller

Bastian Höller

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
bastian.holler@ltu.se
0920-491370
E805 Luleå

Allmänt

Master of Science inom Miljöteknik med inriktning vattenresurser på RWTH Aachen University

  • Avhandling: 'Optimering av en skiljevägg inom en fisktrappa (med hjälp av numeriska hydrauliska simulering)'

Doktorand projekt och Forskning

Titel: Digitala tvilingar av älvsträckor med integrerade sociala och ekonomiska effekter

Del av LTUs satsning SUN, Naturresurser för hållbar samhällsomvåndling, med fokus på malm, skog och vatten.

Forskningen handlar om hur vattenkraft påverkar älvsträckor och innefattar bland annat:

  • hydraulisk modellering
  • ekohydraulik
  • hydropeaking
  • ekonomiska och sociala påverkan av vattenkraft
  • åtgärder att mindra vattenkraftens lokala påverkan

Publikationer

Konferensbidrag

Integrating Ecological and Economic Impacts of Hydropower to Digital Twins of River Reaches (2022)

Höller. B, Andersson. A
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022