Linda Berg
Linda Berg

Linda Berg

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS SRT, Datavetenskap
Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
linda.berg@ltu.se
0920-493963
A3449 Luleå

Jag arbetar som projektekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med följade forskningsämnen:

  • Beräknings- och kommunikationssystem kst 381
  • Distribuerande datorssystem kst 382
  • Centrumbildningen ProcessIT Innovations, kst 374