Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Bengt Klefsjö har varit anställd vid Luleå tekniska universitet alltsedan föregångaren Högskolan i Luleå startade 1971. Han har i olika roller och på olika sätt bidragit till uppbyggnad och utveckling - inte minst inom kvalitetsteknik.

Bengt Klefsjö var under tiden 1990-2008 professor och ämnesföreträdare i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och var under 15 år  verksamhetsansvarig för Avdelningen för kvalitets- &camp; miljöledning och dess föregångare. Han har i olika roller, bland annat, som universitetsadjunkt i matematik och, lektor i matematisk statistik, varit verksam i Luleå alltsedan starten 1971 av det som då kallades Högskolan i Luleå. Han är vidare docent i tillförlitlighet vid Luleå tekniska universitet sedan 1987. Innan han kom till Luleå undervisade han i matematik vid Lunds universitet och vid Umeå universitet.

Han har två gånger fått utmärkelse för sina undervisningsinsatser från Luleå tekniska universitet och också utsetts till Årets lärare av studenterna. Han har varit med i domarkommittén till Utmärkelsen Svensk Kvalitet allt sedan starten 1992 och har också varit drivande i uppbyggnaden och genomförandet av den regionala kvalitetsutmärkelsen Utmärkelsen Kvalitet i Norr, gemensam för Norrbotten och Västerbotten under åren 1998-2002. Han är vidare medlem i SIQ vetenskapliga råd, medlem i redaktionsrådet i flera vetenskapliga tidskrifter samt den svenska kvalitetstidningen Kvalitetsmagasinet.

Han är en erfaren och erkänd föreläsare som finns listad hos flera talarförmedlare.

Forskningsområde

Publicering

Han har publicerat över 100 artiklar i internationella tidskrifter och konferensproceedings (se avdelningens publiceringslista) och nästan lika många populärvetenskapliga artiklar i olika sammanhang. Han är medförfattare till över 20 böcker inom områdena matematik, matematisk statistik och kvalitetsutveckling. Bland de mest kända är Kvalitet från behov vill användning (som under våren 2007 ges ut i en fjärde upplaga) och den engelska versionen Quality from customer needs to customer satisfaction (vars första upplaga publicerades av McGraw-Hill) och Kvalitet i alla led, författade tillsammans med professor Bo Bergman, Chalmers tekniska högskola, samt Räkna med slumpen skriven tillsammans med Stefan Hellmer, Blekinge tekniska högskola. Har har också varit engagerad som författare i Nationalencyclopedin och Lexikon 2000.