Erik Bergqvist
Erik Bergqvist

Erik Bergqvist

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Matematik och lärande
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
erik.bergqvist@ltu.se
0920-492961
Luleå

Jag har varit verksam som gymnasielärare i matematik och fysik i 17 år. Mitt forskningsintresse är motivationsfaktorer, datalogiskt tänkande, och deras relation till elevernas studieresultat i matematik.