Ulrica Beritsdotter
Ulrica Beritsdotter

Ulrica Beritsdotter

Utbildningsadministratör
Luleå tekniska universitet
VSS TVM, Studentservice
Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Är för närvarande tjänstledig.

Jag är utbildningsadministratör på institutionen TVM – teknik-vetenskap och matematik.

Jag jobbar främst mot avdelning Matematik för såväl Grund- som Forskarutbildning och är kontakt för administrativa ärenden gällande:

Grundutbildning
Kurser:
M----M
MX---M 
S----M

Utbildningsprogrammen Tekniskt basår och Civilingenjör Öppen ingång.

Forskarutbildning
Ämnena:
MAMATEMA - Matematik
MAMASTA -  Matematisk statistik inr. industriell statistik