Hoppa till innehållet
Bernd Weiss
Bernd Weiss

Bernd Weiss

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
bernd.weiss@ltu.se
A3539 Luleå

Circular Space: Research in Circularity in Space (Creaternity Space Lab)

Närmar sig hållbara rymdfarkosters livslängd: återanvändbar hårdvara och principer för cirkulär ekonomi i yttre rymden

Behovet av materiell cirkularitet och hållbarhet är inte begränsat till mänskliga aktiviteter på jorden och har i själva verket breda konsekvenser för utnyttjandet av yttre rymden. De flesta material i rymdfarkoster som (för närvarande) skjuts upp i rymden går senare till spillo när de bränns upp i jordens atmosfär eller, på grund av begränsningar av tillgänglig teknologi, omöjliga att återvinna efter att ha flyttats till omloppsbanor. Det innebär att man förlorar sällsynta jordartsmetaller, mycket värdefulla material och funktionella komponenter, men med detta även en hel del kemikalier och giftiga ämnen eller material. Driven av tekniska framsteg blir återanvändning av rymdhårdvara nu mer genomförbar och med detta, potentiellt, ett alternativ till strategier för bortskaffande av rymdfarkoster. Återanvändning av hårdvara som redan finns i rymden kan positivt påverka kostnaderna för rymduppdrag och utvecklingen av ny teknik. Dessutom kan det vara en lösning för att förhindra (eller sänka) rymdskräp och rymdskräp, och för att begränsa negativa effekter på miljömässig hållbarhet för jorden och i rymden.

Återanvändning i rymden

Bernd undersöker för närvarande drivkrafterna och barriärerna relaterade till återanvändning av rymdhårdvara och bästa praxis för den cirkulära ekonomins "återanvändningsprincip". Han undersöker designimplikationer, teknikkrav för alternativ i slutet av livet, och tittar på det ekonomiska resultatet för (cirkulära) affärsmodeller relaterade till återanvändning av rymdhårdvara.

PhD forskning

För sin doktorsexamen siktar Bernd på att utveckla färdplanen för fullständig återanvändning av rymdfarkoster i rymden, vilket bidrar till långsiktig hållbarhet i rymden och till expansionen av den cirkulära ekonomin till yttre rymden.

Internationella samarbeten

För sin forskning arbetar han med flera akademiska institutioner i USA och industripartners i USA, Taiwan, Sverige och Tyskland.

I pressen

  1. Framtidens gröna ledare: Linkedin | Sida för PDF Sida 24 ( direktlänk PDF )
  2. Utbildar framtidens gröna ledare: Framtidens Forskning
  3. Creaternity Space Lab - Första papperspublikationen

Undervisa och examinera

  1. O7014N, Avancerad projektledning | LTU Canvas Sida LP4, H22 (Examinator)
  2. M7014 T Produktutvecklingsprocesser | LTU Canvas Page Lp1, H22 (lärare)

Relevanta nyhetsartiklar: Cirkulär ekonomi, återanvändning av rymdhårdvara och planetarisk hållbarhet

  1. https://www.zeit.de/wissen/2022-10/weltraumschrott-satelliten-raumfahrt-gefahr-forschung

Externa länkar till projekt

Creaternity Space Lab

Creaternity Space Lab är en tvärvetenskaplig forskargrupp som kopplar samman intressenter av curcularity och återanvändbarhet i rymden.

OBS: denna sida håller på att utvecklas, se presentationen nedan och kontakta. mig med frågor.

Publikationer

Konferensbidrag

Creaternity Space: In Search of Circularity for Reuse of Spacecraft Materials (2022)

Clauss. M, Weiss. B, Laufer. R, Rönnbäck Öhrwall. A, Losch. A
Ingår i: IAC 2022 Congress Proceedings, 73rd International Astronautical Congress (IAC), Paris, France, International Astronautical Federation, 2022, 69410
Konferensbidrag

Space Product Development Process: Integrating a Sustainability Perspective in Design and Production of Spacecraft (2022)

Weiss. B, Clauss. M, Öhrwall Rönnbäck. A, Laufer. R
Ingår i: IAC 2022 Congress Proceedings, 73rd International Astronautical Congress (IAC), Paris, France, International Astronautical Federation, 2022, 71709