Dummy image
Dummy image

Binaya Baidar

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
binaya.baidar@ltu.se
0920-493895
E803 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Sensitivity of the Winter-Kennedy method to different guide vane openings on an axial machine (2019)

Baidar. B, Nicolle. J, Gandhi. B, Cervantes. M
Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 68
Konferensbidrag

Sensitivity of the Winter-Kennedy method to inlet and runner blade angle change on a Kaplan turbine (2019)

Baidar. B, Nicolle. J, Gandhi. B, Cervantes. M
Ingår i: IOP Conference Series, Earth and Environmental Science, Institute of Physics (IOP), 2019, 022038
Licentiatavhandling, sammanläggning

A sensitivity analysis of the Winter-Kennedy method (2018)

Baidar. B
Artikel i tidskrift

Numerical study of the Winter-Kennedy method (2018)

a sensitivity analysis
Baidar. B, Nicolle. J, Trivedi. C, Cervantes. M
Journal of Fluids Engineering - Trancactions of The ASME, Vol. 140, nr. 5