Hoppa till innehållet
Birgitta Karlberg
Birgitta Karlberg

Birgitta Karlberg

Administrativ chef
Luleå tekniska universitet
VSS SBN
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Birgitta.Karlberg@ltu.se
0920-491905
T1037 Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Den administrativa chefens huvuduppgifter är att utgöra ett stöd för prefekt och ledning i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor, samt att leda det administrativa arbetet vid institutionen. Konkret innebär detta att:

  • analysera, bereda och föredra ärenden inför beslut
  • ingå i institutionens ledningsgrupp
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • samordna institutionens administrativa ärenden
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • vara kontaktperson för upphandlings-, lokal- och personalfrågor
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administrationen