Bjarne Bergquist
Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bjarne.Bergquist@ltu.se
0920-492137
A2600 Luleå

Mitt forskningsintresse

Jag forskar och undervisar inom kvalitetsteknik och i min forskning har jag ofta berört olika aspekter på de verktyg vi nyttjar för att generera information om våra processer. Verktyg såsom statistisk försöksplanering, tidsserieanalys, multivariat dataanalys eller simuleringsverktyg för att kunna prediktera processhändelser är sådant jag studerat och varit med att utveckla. Det kan handla om hur verktygen används eller hur de ska förändras för att bättre passa i vissa sammanhang.

Andra forskningsintressen inkluderar studier av hur effektiva, användbara och lämpliga populära förbättringskoncept som Sex Sigma, Lean, eller Total Quality Management (ibland kallad Offensiv kvalitetsutveckling) är för olika typer av verksamheter och vilka förutsättningar som krävs.

Undervisning

Den största delen av min undervisning ligger i kvalitetsteknikämnets fortsättningskurser och doktorandkurser. Bland fortsättningskurserna är försöksplaneringskursen den jag är mest involverad i.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Statistical Methods - Still Ignored? (2018)

The Testimony of Swedish Alumni
Lundkvist. P, Bergquist. B, Vanhatalo. E
Total Quality Management and Business Excellence, ISSN: 1478-3363
Artikel i tidskrift

Exploring the Use of Design of Experiments in Industrial Processes Operating Under Closed-Loop Control (2017)

Capaci. F, Bergquist. B, Kulahci. M, Vanhatalo. E
Quality and Reliability Engineering International, ISSN: 0748-8017, Vol. 33, nr. 7, s. 1601-1614
Konferensbidrag

Managerial implications for improvingcontinuous production processes (2017)

Capaci. F, Vanhatalo. E, Bergquist. B, Kulahci. M
Paper presented at : 24th EurOMA Conference, Edinburgh, July 1-5, 2017
Artikel i tidskrift

On the structure of dynamic principal component analysis used in statistical process monitoring (2017)

Vanhatalo. E, Kulahci. M, Bergquist. B
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, ISSN: 0169-7439, Vol. 167, s. 1-11