Dummy image
Dummy image

Björn Samuelsson

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
ARARBVET
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle