Björn Täljsten
Björn Täljsten

Björn Täljsten

Professor
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bjorn.Taljsten@ltu.se
0920-493066
F967 Luleå

Jag är professor i konstruktionsteknik med specialområde tillståndsbedömning och förstärkning av konstruktioner. Jag arbetar deltid som professor och är samtidigt VD för Sto Scandinavia AB (www.sto.se).

Forskningsintresse

 • Förstärkning och uppgradering av konstruktioner, speciellt betongkonstruktioner
 • Tillståndsbedömning
 • Livscykelkostnadsanalys
 • Fältmätning av konstruktioner
 • Fullskaleprovning
 • Utmattning
 • Förspänning
 • Användning av polymera kompositer i byggbranchen, t ex armering, förstärkning, konstruktioner


Expertområde

 • Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner
 • Dimensionering av förstärkning med FRP gällande betongkonstruktioner
 • Fältförsök och provning
 • Projektledning

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

3D reconstruction of existing concrete bridges using optical methods (2019)

Popescu. C, Täljsten. B, Blanksvärd. T, Elfgren. L
Structure and Infrastructure Engineering
Artikel i tidskrift

Local and global behavior of walls with cut-out openings in multi-story reinforced concrete buildings (2019)

Sabau. C, Popescu. C, Bagge. N, Sas. G, Blanksvärd. T, Täljsten. B
Engineering structures, Vol. 187, s. 57-72
Kapitel i bok, del av antologi

Assessment and Loading to Failure of Three Swedish RC Bridges (2018)

Nilimaa. J, Sabau. C, Bagge. N, Puurula. A, Sas. G, Blanksvärd. T, et al.
Ingår i: Evaluation of Concrete Bridge Behavior through Load Testing
Artikel i tidskrift

Axially Loaded RC Walls with Cutout Openings Strengthened with FRCM Composites (2018)

Sabau. C, Popescu. C, Sas. G, Blanksvärd. T, Täljsten. B
Journal of composites for construction, Vol. 22, nr. 6, s. 04018046-1-04018046-16
Konferensbidrag

Bridges tested to failure in Sweden (2018)

Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Bagge. N, Nilimaa. J, Popescu. C, et al.
Ingår i: IABSE Conference 2018 – Engineering the Past, to Meet the Needs of the FutureJune 25-27 2018, Copenhagen, Denmark, 2018