Björn Täljsten
Björn Täljsten

Björn Täljsten

Professor
Luleå tekniska universitet
Konstruktionsteknik
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bjorn.Taljsten@ltu.se
0920-493066
F967 Luleå

Jag är professor i konstruktionsteknik med specialområde tillståndsbedömning och förstärkning av konstruktioner. Jag arbetar deltid som professor och är samtidigt VD för Sto Scandinavia AB (www.sto.se).

Forskningsintresse

 • Förstärkning och uppgradering av konstruktioner, speciellt betongkonstruktioner
 • Tillståndsbedömning
 • Livscykelkostnadsanalys
 • Fältmätning av konstruktioner
 • Fullskaleprovning
 • Utmattning
 • Förspänning
 • Användning av polymera kompositer i byggbranchen, t ex armering, förstärkning, konstruktioner


Expertområde

 • Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner
 • Dimensionering av förstärkning med FRP gällande betongkonstruktioner
 • Fältförsök och provning
 • Projektledning

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Assessment and Loading to Failure of Three Swedish RC Bridges (2018)

Nilimaa. J, Sabau. C, Bagge. N, Puurula. A, Sas. G, Blanksvärd. T, et al.
Ingår i: Evaluation of Concrete Bridge Behavior through Load Testing
Artikel i tidskrift

Axially Loaded RC Walls with Cutout Openings Strengthened with FRCM Composites (2018)

Sabau. C, Popescu. C, Sas. G, Blanksvärd. T, Täljsten. B
Journal of composites for construction, ISSN: 1090-0268, Vol. 22, nr. 6, s. 04018046-1-04018046-16
Konferensbidrag

Bridges tested to failure in Sweden (2018)

Täljsten. B, Blanksvärd. T, Sas. G, Bagge. N, Nilimaa. J, Popescu. C, et al.
Ingår i: IABSE Conference 2018 – Engineering the Past, to Meet the Needs of the FutureJune 25-27 2018, Copenhagen, Denmark, 2018
Konferensbidrag

FRP Strengthening of structures-bridging gaps in academic research and industry-25-years' experience creating innovation (2018)

Täljsten. B
Ingår i: MATEC Web of Conferences, International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR 2018), EDP Sciences, 2018, 01003
Konferensbidrag

Lessons Learnt from Full-Scale Tests of Bridges in Croatia and Sweden (2018)

Duvnjak. I, Bartolak. M, Nilimaa. J, Sas. G, Blanksvärd. T, Täljsten. B, et al.
Ingår i: IABSE Symposium, Nantes 2018, Tomorrow's Megastructures, International Association for Bridge and Structural Engineering, 2018, S23-127