$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Forskning

Forskning främst om arbetsmiljöledning, arbetsmiljö och produktionsutveckling i tillverkningsindustrin.

Undervisning

Undervisar och handleder i samt är examinator för följande kurser:
Arbetsmiljöledning 7.5p
Ergonomisk produktion 7.5p
Industriplanering 7.5p
Produktionssystem 15p

Avancerad produktionsdesign 15p

Undervisar och handleder i följande kurser:
Arbetsvetenskap och personaladministration - Arbetsmiljöledning 7.5p
Arbetsledning - Arbetsmiljöledning 7.5p
Produktionsdesign 15p

Handleder examensarbeten inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen Teknisk design. Handleder även forskarstuderande inom ämnet Industriell produktionsmiljö.

Uppdrag

Konsultuppdrag inom industriplanering, arbets- och metodstudier, arbetsplatsutformning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt uppdragsutbildning inom dessa områden.

CV/Meritföretckning

Bergsingenjörsexamen, arbetsvetenskaplig specialisering, Luth 1979
Teknologie doktor i arbetsvetenskap, LTU 1998 

Docent, LTU 2011

Forskningsingenjör, Avd för vattenteknik, Luth 1979-80
Gruvingenjör, sektionschef för gruvplanering, Boliden Mineral 1980-84
Förste forskningsingenjör, Arbetsvetenskap, Luth 1984-1991
Universitetsadjunkt, Arbetsvetenskap, Luth och LTU 1991-1999
Universitetslektor, Arbetsvetenskap, LTU, 1999-2011

Professor biträdande, LTU, 2011-

Studierektor, Arbetsvetenskap, 1988-1993
Ämnesföreträdare (vikariat), Industriell produktionsmiljö,1999
Programkoordinator civ.ing. Ergonomisk design & produktion 1998-2006
Programkoordinator hing. Industriell design, 1998-2006
Programkoordinator breddmagister i Arbetsmiljöledning, 2003-2006
Programkoordinator civ.ing. Teknisk design, 2004-2006
Programkoordinator hing. Teknisk design, 2004-2006
Inriktningsansvarig, Produktionsdesign, 2006-2010

Vinnare av Norrbottensakademiens forskarpris år 2000.

Vinnare av Levipriset 2007, Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris.