Bengt-Ola Niemi
Bengt-Ola Niemi

Bengt-Ola Niemi

Utbildningsledare Gamla lärarutbildningen och Uppdragsutbildningar
Luleå tekniska universitet
Bengt-Ola.Niemi@ltu.se
A2028 Luleå

Verksamhetsområden

Fr o m 1 september 2015 arbetar jag på halvtid. I mitt uppdrag ingår att vara ett stöd till utbildningsledarna i deras bemanningsarbete, i uppdraget som utbildningsledare ansvarar jag för de gamla lärarutbildningsprogrammen och uppdragsbildningen.

Utmärkelser

Årets lärare 2010

Luleå Studentkår vid Luleå tekniska universitet delar varje år ut ett pris till årets lärare. Det är studenter som får nominera sina favoritlärare som de anser uppfyller de av Luleå Studentkår satta kriterierna. I år har studenterna valt att lyfta fram Bengt-Ola Niemi, Universitetsadjunkt i Pedagogik vid Institutionen för pedagogik och lärande.

”En lärare med vilja att alltid finnas tillgänglig för sina studenter, vare sig de studerar på distans eller reguljärt. Under sina föreläsningar bjuder han på sig själv med glimten i ögat och har en fantastisk förmåga att smitta av sig utav sin sprudlande energi. Hans (ofta) humoristiska exempel lockar fram skrattet hos sina studenter, detta är en starkt bidragande orsak till den fina och öppna stämning som skapas i klassrummet.  Han är en ytterst engagerad lärare som stimulerar eleverna till att våga ge sitt yttersta. Allt detta visar på en enorm glädje och en stor vilja att förmedla sin kunskap”.

Nominerad som kandidat till ett  STINT-stipendium för vistelse i USA ht 2004.

Meriter

Filosofie magisterexamen i pedagogik.

Forskningskurs i Lärande, 5p.

Lärare

Jag undervisar i Pedagogik B, nätbaserad kurs.

Internationalisering

Nordlysstipendium maj 2013
Jobbskuggning vid Högskolan i Akureyre, Island.

Personalutbyte juni 2009 med avtalsuniversitetet i Lleida,Spanien.

Utbytestjänst via Nordiska ministerrådet på Universitetet i Reykjavik, Island, 1992.

 Föredragshållare vid ett internationellt kontaktseminarium, "Equal opportunities" Comenius Action I, Stockholm 1996.

Via Internationella programkontoret deltog jag i ARION studiebesöksprogram i Lissabon, mars 1999, med deltagare från tio europeiska länder. Där utsågs jag till rapportör, temat var "Early Foreign Language Learning".

Ett andra ARION-besök fick jag tillfälle att göra i april 2004 i Algarve, Portugal där temat var "Measures to prevent school failure".

Jag har varit samordnare för tre Comeniusprojekt, 1996-1998 "From Takers to Creators of Jobs" och 1998-2000 "Adult Distance Learning" samt "From Sea to Sea", 1998-2002 där Spanien var projektägare.

Under läsåret 1999/2000 läste jag kursen "EU-projektledare", 20p på Handelshögskolan i Umeå.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Ett resonemang runt traditionellt kontra nätburet lärande (2006)

Niemi. B
Ingår i: På kurs mot lärande