Bo Renberg
Bo Renberg

Bo Renberg

 

Huvuddelen av mitt arbete vid Institutionen för språk och kultur ägnar jag och åt undervisning och föreläsningar i retorik- och skrivkurser. Min pedagogiska grundsyn kan sammanfattas i en metafor av Harry Martinson:

                 Språket är hav, det är skepp.

Språket har en grundläggande betydelse för vårt tänkande, för vårt kunskapsbyggande, för vår identitet. Samtidigt är språket ett kommunikationsmedel som gör det möjligt att förmedla komplicerade tankar och känslor till andra människor. Språket definierar oss som art, samtidigt som det fungerar som praktiskt verktyg i vårt dagliga liv.

Detta synsätt ligger till grund för de kursböcker som jag har författat: 

Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Studentlitteratur 2004

Boken förmedlar ett förhållningssätt till språk, tänkande och kommunikation som är av grundläggande betydelse för det praktiska arbetet med texter och tal. Den kan med fördel användas av den som på egen hand vill utveckla sin förmåga att tala och skriva. Jag har illustrerat boken med egna teckningar. 

Språkets mirakel. Om tänkande, tal och skrift. Liber 2006 

Boken innehåller tolv essäer som behandlar varierande aspekter av språket, bland annat människans symboliska tänkande, förhållandet mellan tänkande och språk, bildspråkets funktion, språk och rytm, förhållandet mellan tal och skrift. Den ger också på praktiska och underhållande exempel från olika retoriska fält och konkreta råd knutna till de problem som vi dagligen ställs inför som skribenter och talare. Även den här boken har jag illustrerat med egna teckningar. 

Retorikanalys. En introduktion. Studentlitteratur 2007

Boken förklarar och ger flera exempel på hur man genomför och presenterar analyser av texter och tal. Kung Carl XVI Gustafs omtalade tsunami-tal och debatten om monarkin har fått tillhandahålla stoff för flera analyser.  Framställningen fungerar även som konkret vägledning vid talförberedelse och textbearbetning.