Brenda Vidal
Brenda Vidal

Brenda Vidal

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
brenda.vidal@ltu.se
0920-493574
F1118 Luleå

Brendas forskningsområde är huvudsakligen relaterat till hållbar avloppsrening, med fokus på småskaliga decentraliserade avloppssystem.

Hon har en bakgrund i miljövetenskap i allmänhet och vattenresurser i synnerhet. Under hennes masterstudier utförde hon forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala rörande hygienisering av klosettvatten med urea, i en fallstudie. Hon utförde laboratoriearbete och genomarbetade en livscykelanalys som jämförde decentraliserad klosettvatten-rening med konventionell centraliserad rening.

Brenda började sin doktorandtjänst i mars 2016 och arbetar med multikriterieanalys som jämför olika decentraliserade reningssystem med avseende på deras hållbarhet. I analysen ta hon hänsyn till fem olika kriterier och relaterade indikatorer; miljö, social, hälsa, ekonomisk och teknisk. Dessutom undersökte och provtåg hon redan existerande småskaliga avloppssystem där fosforfilters prestanda och bakterieutsläpp analyserade.

Genom att använda miljöbedömning, beslutsstödsverktyg som multikriterieanalys samt genom att samla in fältdata, vill Brenda bidra till kunskapsutvecklingen för att bättra förstå småskaliga avloppsystems funktion, deras hållbarhet och resiliens  i en föränderlig värld.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Phosphorus reduction in filters for on-site wastewater treatment (2018)

Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
Journal of Water Process Engineering, ISSN: 2214-7144, Vol. 22, s. 210-217
Konferensbidrag

What are the drivers to decentralize wastewater treatment systems? (2018)

A Swedish perspective
Vidal. B, Herrmann. I, Sharp. L, Hedström. A
Paper presented at : IWA 15th International Specialised Conferences on Small Water and Wastewater Systems, 14-18 October 2018, Haifa, Israel
Konferensbidrag

An environmental approach to compare on-site sanitation systems (2017)

Vidal. B, Kärrman. E, Hedström. A, Herrmann. I
Paper presented at : IWA joint conference: S2Small International IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Systems, Nantes, October 22-26, 2017
Artikel i tidskrift

Discharge of indicator bacteria from on-site wastewater treatment systems (2017)

Herrmann. I, Vidal. B, Hedström. A
Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, Vol. 91, s. 365-373