Hoppa till innehållet
Brenda Vidal
Brenda Vidal

Brenda Vidal

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
brenda.vidal@ltu.se
0920-493574
R224 Luleå

Brendas forskningsområde är huvudsakligen relaterat till hållbar avloppsrening, med fokus på småskaliga decentraliserade avloppssystem.

Hon har en bakgrund i miljövetenskap i allmänhet och vattenresurser i synnerhet. Under hennes masterstudier utförde hon forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala rörande hygienisering av klosettvatten med urea, i en fallstudie. Hon utförde laboratoriearbete och genomarbetade en livscykelanalys som jämförde decentraliserad klosettvatten-rening med konventionell centraliserad rening.

Brenda började sin doktorandtjänst i mars 2016 och arbetar med multikriterieanalys som jämför olika decentraliserade reningssystem med avseende på deras hållbarhet. I analysen ta hon hänsyn till fem olika kriterier och relaterade indikatorer; miljö, social, hälsa, ekonomisk och teknisk. Dessutom undersökte och provtåg hon redan existerande småskaliga avloppssystem där fosforfilters prestanda och bakterieutsläpp analyserade. Hon presenterade hennes licenciatavhandling i december 2018. Just nu arbetar hon med provtagningen för ON-SITE-projektet (se länk nedan) och i en studie som undersöke drivkrafter för implementering av centraliserade eller decentraliserade avloppsystem.

Genom att använda miljöbedömning, beslutsstödsverktyg som multikriterieanalys samt genom att samla in fältdata om systemfunktion, vill Brenda bidra till kunskapsutvecklingen för att bättra förstå småskaliga avloppsystems funktion, deras hållbarhet och resiliens i en föränderlig värld.

ResearchGate profil