Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Britt Sivertsen

Ledningssekreterare
Luleå tekniska universitet
Koordinering och ledningsstöd
Verksamhetsstöd
britt.sivertsen@ltu.se
0920-491597
B278 Luleå

Som ledningssekreterare är mina arbetsuppgifter att: 

  • Administrera universitetsdirektörens och prorektorernas kalendrar, planeringar och bokningar
  • Administrera och bereda ärenden utifrån universitetsdirektörens och prorektorernas behov
  • Koordinera, samordna och kvalitetssäkra ärenden och handlingar till möten samt ansvara för protokoll
  • Ge stöd och service åt universitetsledningen
  • Utveckla rollen som ledningssekreterare
  • Utveckla arbetet med informationshanteringssystemet Platina och Meetings plus.