Frank Brückner
Frank Brückner

Frank Brückner

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Produktionsutveckling
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Head of Additive Manufacturing (AM) at the Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS Dresden.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Added value by hybrid additive manufacturing and advanced manufacturing approaches (2018)

Seidel. A, Straubel. A, Finaske. T, Maiwald. T, Polenz. S, Albert. M, et al.
LIA Today, Vol. 26, nr. 2, s. 6-8
Artikel i tidskrift

Added value by hybrid additive manufacturing and advanced manufacturing approaches (2018)

Seidel. A, Straubel. A, Finaske. T, Maiwald. T, Polenz. S, Albert. M, et al.
Journal of laser applications, ISSN: 1042-346X, Vol. 30, nr. 3
Artikel i tidskrift

Additive Manufacturing of Powdery Ni-Based Superalloys Mar-M-247 and CM 247 LC in Hybrid Laser Metal Deposition (2018)

Seidel. A, Finaske. T, Straubel. A, Wendrock. H, Maiwald. T, Riede. M, et al.
Metallurgical and Materials Transactions. A, ISSN: 1073-5623, Vol. 49, nr. 9, s. 3812-3830
Artikel i tidskrift

Energy efficiency contributions and losses during selective laser melting (2018)

Mishra. P, Ilar. T, Brueckner. F, Kaplan. A
Journal of laser applications, ISSN: 1042-346X, Vol. 30, nr. 3
Artikel i tidskrift

Enhanced manufacturing possibilities using multi-materials in laser metal deposition (2018)

Brueckner. F, Riede. M, Mûller. M, Marquardt. A, Willner. R, Seidel. A, et al.
Journal of laser applications, ISSN: 1042-346X, Vol. 30, nr. 3