Frank Brückner
Frank Brückner

Frank Brückner

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Produktionsutveckling
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Head of Additive Manufacturing (AM) at the Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS Dresden.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A near-vertical approach to Laser Narrow Gap Multi-Layer Welding (2020)

Näsström. J, Brueckner. F, Kaplan. A
Optics and Laser Technology, Vol. 121
Artikel i tidskrift

Comprehensive study on the formation of grain boundary serrations in additively manufactured Haynes 230 alloy (2020)

Haack. M, Kuczyk. M, Seidel. A, López. E, Brueckner. F, Leyens. C
Materials Characterization, Vol. 160
Artikel i tidskrift

Imperfections in narrow gap multi-layer welding (2020)

Potential causes and countermeasures
Näsström. J, Brueckner. F, Kaplan. A
Optics and lasers in engineering, Vol. 129
Artikel i tidskrift

Laser metal deposition of copper on diverse metals using green laser sources (2020)

Prasad. H, Brueckner. F, Volpp. J, Kaplan. A
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Artikel i tidskrift

A Printable Paste Based on a Stable n-Type Poly[Ni-tto] Semiconducting Polymer (2019)

Tkachov. R, Stepien. L, Greifzu. M, Kiriy. A, Kiriy. N, Schüler. T, et al.
Coatings, Vol. 9, nr. 11