Per Burström
Per Burström

Per Burström

Luleå

Projektbeskrivning

Mitt arbete går ut på att utreda om det är tekniskt möjligt att använda sig av SNCR för att reducera NOx utsläppen i pelletsverket i Svappavaara.