Hoppa till innehållet
Carin Enström
Carin Enström

Carin Enström

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd ETKS
Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Carin.Enstrom@ltu.se
0920-491405
A3111 Luleå

Jag arbetar som ekonom på institutionen ETKS. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samarbete med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Arbetet innefattar även kontakter med finansiärer och andra intressenter.
Jag arbetar med följande ämnen:

Musikalisk gestaltning, kst 422

Ljudteknik, kst 423