Dummy image
Dummy image

Camilla Kulluvaara

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS KKL
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
camilla.kulluvaara@ltu.se
0920-492242
A2407a Luleå

Jag arbetar som projektekonom vid institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande. Institutionen finns på flera campusorter (Luleå, Piteå och Skellefteå). Jag sitter på campus i Luleå vid avdelningen för Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.

Som projektekonom arbetar jag med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för projekt inom grundutbildningen och forskning på avdelningen. Jag upprättar kalkyler, bistår vid ansökningar samt har hand om rekvirering och fakturering. Jag samarbetar med forskare, projektledare, ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt.

Inom grundutbildningen arbetar jag framförallt mycket med uppdragsutbildning tillsammans med ansvarig utbildningsledare.

Inom forskning administrerar jag samtliga forskningsämnen vid avdelningen Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.

  • Pedagogik
  • Svenska med didaktisk inriktning
  • Engelska med didaktisk inriktning
  • Matematik och lärande

Du når mig enklast på camilla.kulluvaara@ltu.se