Camilla Lindmark
Camilla Lindmark

Camilla Lindmark

Kvalitetssamordnare, utbildning
Luleå tekniska universitet
Luleå

Jag är kvalitetssamordnare och tillhör Kvalitetsfunktionen vid universitetet. Huvudsakligen innebär detta att jag samordnar arbete kopplat till externa utbildningsutvärderingar och -granskningar. Dessutom utvecklar jag verksamheten, via projekt, som syftar till att höja kvaliteten i utbildningar. Inspel till projekt kommer från rektor, institutioner, fakultets-nämnder, studenter och medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvar för

· samordning vid extern utvärdering/granskning av utbildningar
· insamling, analys och beredning av förbättringsförslag
· information och utbildning för medarbetare i kvalitetsfrågor
· förvaltning av LTU-gemensamma modeller inom utbildning
· beredning av beslutsunderlag till rektor i kvalitetsfrågor
· omvärldsbevakning inom området kvalitetsutveckling
· analys av externa/interna jämförelser
· utveckling och underhåll av en kvalitetswebbplats
· egen årlig handlingsplan enligt verksamhetsuppdrag
· genomförande av tematiska studier
· uppföljning och utvärdering av kvalitetsutvecklingsarbete