Hoppa till innehållet
Caroline Graeske
Caroline Graeske

Caroline Graeske

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Caroline.Graeske@ltu.se
0920-491005
R225 Luleå

Caroline Graeske är bitr. professor i Svenska med didaktisk inriktning och undervisar främst i olika litteraturkurser inom lärarutbildningarna och i Kreativt skrivande vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Hon disputerade 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling om Stina Aronsons författarskap där genusperspektivet var centralt. Genusperspektivet är fortfarande aktuellt i Graeskes forskning och under de senaste åren har hon främst bedrivit praktiknära forskning och forskning om läromedel och didaktisk design. Hon har även skrivit artiklar om bl a Eyvind Johnsons, Birgitta Trotzigs och Inga Borgs författarskap.  Under 2014–2020 var Graeske avdelningschef vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik och sedan 2019 är hon koordinator för försöksverksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) vid LTU. 

Utbildning

Fil. Doc, 2003, litterturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Lic. 1998, litteraturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Kand 1993, Kulturvetarlinjen, Uppsala universitet

Forskningsintressen

Didaktisk design, digitalisering, litteraturdidaktik, intersektionalitet, läromedel

Pågående forskning

Praktiknära forskning i skola och förskola. Utbildning, lärande och forskning samverkan

Skola, skills och framtidens bildning. AI:s betydelse för det livslånga lärandet

 

 

Caroline_Graeskes_bocker_1.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_2.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_5.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_3.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_4.jpg

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hooked By Avatars? Literature Studies in Upper Secondary School—A Simulation Study (2022)

Graeske. C, Sjöberg. S, Thunberg. S
International Education Studies, Vol. 15, nr. 3, s. 53-60
Konferensbidrag

“Hjälp, vi ska göra brädspel!” (2021)

Utmaning och designtänkande när svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Ingår i: NNMF8 2021: Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, 24-25 november 2021, Uppsala, Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur, 2021
Konferensbidrag

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Ingår i: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Konferensbidrag

The Function of Fiction. Textbooks After the 2011 Swedish Senior High School Reform (2021)

Graeske. C
Ingår i: Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education, Proceedings of the 13th IARTEM Conference 2015, Berlin, s. 341-347, Springer, 2021
Artikel i tidskrift

VR-Technology in Teaching: Opportunities and Challenges (2021)

Graeske. C, Sjöberg. S
International Education Studies, Vol. 14, nr. 8, s. 76-83