Hoppa till innehållet
Caroline Graeske
Caroline Graeske

Caroline Graeske

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Caroline.Graeske@ltu.se
0920-491005
D505 Luleå

Caroline Graeske är lektor vid institutionen för Konst, kommunikation och lärande och undervisar främst i litteraturvetenskap och vid olika litteraturkurser inom lärarutbildningarna. Hon är även verksam inom fristående kurser som Kreativt skrivande och Genus, litteratur och medier. Disputerade gjorde hon 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling om Stina Aronsons författarskap där genusperspektivet var centralt. Alltjämt är genusperspektivet aktuellt i Graeskes forskning och hon arbetar nu med ett projekt om Fiktionernas funktion i gymnasieskolans läromedel. Hon har även skrivit artiklar om Eyvind Johnson och Birgitta Trotzig. Utöver detta har hon påbörjat ett ofinansierat projekt om Malmens makt. Bilder av gruvnäringen i litteraturen. Sedan 2014 har Graeske även ett ledningsuppdrag vid Avdelningen för Pedagogik språk och ämnesdidaktik.

Utbildning

Fil. Doc, 2003, litterturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Lic. 1998, litteraturvetenskap, Uppsala universitet Fil. Kand 1993, Kulturvetarlinjen, Uppsala universitet

Forskningsintressen

Litteraturdidaktik, genus, läromedel, kvinnors skrivande, 1900-tal, moderskap, manlighet, etnicitet

Pågående forskning

Fiktionernas flerfaldighet. Om läromedel, läsarter och didaktisk design

Malmens makt. Bilder av gruvnäringen i litteraturen

Caroline_Graeskes_bocker_1.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_2.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_5.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_3.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_4.jpg

Publikationer

Konferensbidrag

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Ingår i: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Konferensbidrag

The Function of Fiction. Textbooks After the 2011 Swedish Senior High School Reform (2021)

Graeske. C
Ingår i: Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education, Proceedings of the 13th IARTEM Conference 2015, Berlin, s. 341-347, Springer, 2021
Artikel i tidskrift

VR-Technology in Teaching: Opportunities and Challenges (2021)

Graeske. C, Sjöberg. S
International Education Studies, Vol. 14, nr. 8, s. 76-83
Artikel i tidskrift

I gränslandet (2020)

Norm- och ekokritiska perspektiv på Inga Borgs böcker om Plupp
Graeske. C
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 50, nr. 1, s. 33-40
Kapitel i bok, del av antologi

Spawn 2.0 — Att spela sig till läsning (2020)

Graeske. C, Lundström. S, Smith. E, Thunberg. S, Vallin. H
Ingår i: Litteraturdidaktik