Skip to content
Caroline Graeske
Caroline Graeske

Caroline Graeske

Associate Professor
Luleå University of Technology
Swedish and Education
Education and Languages
Department of Health, Education and Technology
Caroline.Graeske@ltu.se
+46 (0)920 491005
R225 Luleå
Caroline_Graeskes_bocker_1.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_2.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_5.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_3.jpg
Caroline_Graeskes_bocker_4.jpg

Publications

Article in journal

Hooked By Avatars? Literature Studies in Upper Secondary School—A Simulation Study (2022)

Graeske. C, Sjöberg. S, Thunberg. S
International Education Studies, Vol. 15, nr. 3, s. 53-60
Conference paper

“Hjälp, vi ska göra brädspel!” (2021)

Utmaning och designtänkande när svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: NNMF8 2021: Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, 24-25 november 2021, Uppsala, Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur, 2021
Conference paper

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Conference paper

The Function of Fiction. Textbooks After the 2011 Swedish Senior High School Reform (2021)

Graeske. C
Part of: Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education, Proceedings of the 13th IARTEM Conference 2015, Berlin, s. 341-347, Springer, 2021